Werbung
 Übersetzung für 'химично' von Bulgarisch nach Deutsch
техн.
abbeizen {verb}
отстранявам химично [несв.] [боя, лак и под.]
химия
chemisches Gleichgewicht {n}
химично равновесие {ср}
химия
chemische Eigenschaft {f}
химично свойство {ср}
химия
chemische Verbindung {f}
химично съединение {ср}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Нервнопаралитичното вещество е органично химично съединение, което наруашва функциите на нервната система.
 • Метанът е химично съединение с химична формула .
 • e органично химично съединение с химичната формула (CH2ONO2)4C.
 • Съществуват също алтернативни шредери, които използват изгаряне, химично разлагане или компостиране за унищожаването на документите.
 • Диетиловият етер е химично съединение от групата на етерите.

 • Калиевият сулфат е химично съединение, с формула К2SO4.
 • Оксаловата (1,2-етандиова) киселина е органично химично съединение с формула Н2С2О4.
 • Керамичното производство е първото овладяно от човека химично производство.
 • благородните газове се разглеждат като напълно инертни в химично отношение.
 • Медният оксид е химично съединение, което се образува при окисляването на медта.

 • получава степен бакалавър по химично инженерство от Калифорнийския университет, Бъркли, окръг Аламида.
 • Храносмилателният процес започва от устата, където в продължение на 15-20 секунди храната се обработва механично и химично.
 • Йодоводородът е химично съединение с формула HI.
 • Тетрилът (C7H5N5O8) е взривно химично съединение, получено от Михлер през 1877 г.
 • Оловният диоксид е химично съединение на оловото и кислорода с формула PbO2.

 • Препарат е фабрично изработено и готово за домашна или промишлена употреба химично вещество с различни предназначения.
 • в препълнената зала за заседания на Руското физико-химично общество Попов прави съобщение за първите резултати от своята работа и демонстрира създадения от него радиоприемник.
 • Когато 2 или повече прости/сложни вещества се съединят и се получи 1 сложно вещество, това е химично съединяване ("химично съединяване не трябва да се бърка с Химично съединение! ...
 • Зарин или GB е извънредно токсично органофосфорно химично съединение с формула [...]CH3P(O)F.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!