Werbung
 Übersetzung für 'хипертония' von Bulgarisch nach Deutsch
мед.
Hypertonie {f}
хипертония {ж}
мед.
arterielle Hypertonie {f} <AH>
артериална хипертония {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Артър страда от болестта на Брайт и умира от кръвоизлив в мозъка, като най-вероятно това е свързано с хипертония – 24 часа след като е намерен в безсъзнание от обслужващата го сестра.
 • Основава Българската лига по хипертония през 1992 г. и е неин председател до 2005 г.
 • Торбова е сред основателите на Българската лига по хипертония (БЛХ), от 1992 г.
 • Българската лига по хипертония (БЛХ) е сдружение с нестопанска цел.
 • получава научна степен Доктор по биология, след като защитава успешно дисертация на тема „Апометалоатионеини и метелните им комплекси при артериална хипертония“.

 • Сравнително често предизвиква хипертония и мускулен тремор.
 • В София оплакванията са предимно от хора с хипертония.
 • Диспансерна функция – ОПЛ трябва да диспансеризира пациенти със съответни социално-значими заболявания: Артериална хипертония, диабет, исхемична болест на сърцето, доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза, анемии и др.
 • Тетранитратният естер намира приложение в медицината за лекуване на сърдечни заболявания и хипертония.
 • ACE-инхибиторите или инхибитори на ангиотензин-конвертиращ ензим са фармацевтични продукти предназначени за лечението основно на артериална хипертония и прогресираща сърдечна недостатъчност.

 • Основно се използва за лечение на хипертония, сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда, както и за превенция на ренални и ретинални усложнения на диабет.
 • При хипертония или ангина дозата е 5 до 10 mg ведъж дневно, като първоначално лечението може да започне с ниски дози от порядъка на 2,5 mg дневно.
 • Първичната НАСБ се приема за чернодробна изява на метаболитния синдром (комбинация от нарушения като: абдоминално затлъстяване – повишена коремна обиколка, артериална хипертония, дислипидемия – повишени триглицериди и намален HDL-холестерола, нарушена гликемия на гладно или изявен диабет тип 2).
 • Когато вече бъде поставена диагноза на хипертония, лекарите се опитват да установят основната причина въз основа на рисковите фактори и други симптоми, ако има такива.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!