Werbung
 Übersetzung für 'хипотеза' von Bulgarisch nach Deutsch
Hypothese {f}хипотеза {ж}
Arbeitshypothese {f}работна хипотеза {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Според трисекторната хипотеза има три сектора: първичен, вторичен и третичен икономически сектор (в някои случаи към тази хипотеза се добавят и четвърти и пети сектор).
 • Според тази хипотеза произходът на италианския десерт е поставен през 16 век в двора на херцозите Д'Есте като преработка на англосаксонския ренесансов десерт трайфъл, смятан донякъде за майка на всички сладкиши, направена с крем и пандишпан, всичко това напоено с алкохолни напитки (напр. ...
 • Според една хипотеза, съществува мантийна струя под Афарската депресия, докато според друг хипотеза раздалечаването е просто зона на максимално отслабване, в която Африканската плоча се деформира, докато плочите на изток се движа бързо на север.
 • Алтернативна хипотеза основаваща се на морфологията предлага за предполагаеми предци на змиите изчезналите водни влечуги от креда мозазаври.
 • Има баско-иберийска хипотеза, според която протобаския и иберийския са родствени езици.

 • ... – „само за“) е хипотеза, предназначена за обяснение на отделни, специални явления, които е невъзможно да се обяснят в рамките на дадена теория.
 • Анатолийската хипотеза или още и Анадолската хипотеза е основната алтернативна на курганната, за прародината на индоевропейските езици, респективно и на арийците.
 • Змийският остров се свързва с хипотеза за митологичния континент Атлантида.
 • Но това е само хипотеза.
 • Палеоконтактът е хипотеза за евентуален контакт на човечеството с представители на извънземна цивилизация в древността.

 • Малко по-слабото твърдение – така наречената тернарна хипотеза на Голдбах, твърди, че всяко нечетно число, по-голямо от 7, може да се представи като сума на три нечетни прости.
 • Най-спряганата хипотеза е за „Папаз мезаръ“, сиреч – попски гроб.
 • Поддръжниците на тази хипотеза приемат идеята, че животът е бил пренесен под формата на спори (на различни видове) чрез астероидите, които са паднали на нашата планета преди милиарди години.
 • Според една хипотеза името на реката се свързва с тракийския цар Резос.
 • От наблюденията „буря“ и „повалено дърво“ се извлича простата хипотеза, че „дървото е повалено от силен вятър“.

 • Според лингвистите, поддържащи тази хипотеза, фригийският език е подобен на тракийския и се причислява към сатем групата от делението кентум-сатем на индоевропейския праезик.
 • Ако заключенията бъдат доказани (верифицирани), вероятността хипотезата да е правилна се увеличава.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!