Werbung
 Übersetzung für 'хирургичен' von Bulgarisch nach Deutsch
мед.
chirurgisch {adj}
хирургичен
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'хирургичен' von Bulgarisch nach Deutsch

хирургичен
chirurgisch {adj}мед.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • В изпълнение на ЗЧР, в медицинските учреждения на Третия Райх са кастрирани по хирургичен път повече от 160 хиляди чистокръвни германци, с физически и психически недостатъци.
  • Възможно е и отстраняването на възлите под кожата по хирургичен път.
  • Работи като хирургичен техник, инструктор в колеж, и като новинар.
  • През 1986 г. е завършен хирургичен корпус, в който са останалите стационарни отделения.
  • Той е възпалителен подсиндром на острия хирургичен корем, протича с местни и общи прояви от страна на организма и изисква спешна хирургична намеса.

  • Наборът от хирургични инструменти, който се използва в хирургията, се нарича хирургичен инструментариум.
  • сградата претърпява основно преустройство, за да се превърне в отделение по патоанатомия, което през 1998 година е преместено в новооткрития хирургичен блок към болницата.
  • На негово име е основан Институт Пирогов, вероятно на базата на следосвобожденски учебно-образователен и хирургичен комплекс, където са се обучавали първите български лекари след Освобождението.
  • На Еленската държавна болница дарява рентгеновия си апарат и целия хирургичен инструментариум.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!