Werbung
 Übersetzung für 'хирургия' von Bulgarisch nach Deutsch
мед.
Chirurgie {f}
хирургия {ж}
мед.
Brustchirurgie {f}
гръдна хирургия {ж}
Schönheitschirurgie {f}естетична хирургия {ж}
мед.
Bauchchirurgie {f}
коремна хирургия {ж}
мед.
laparoskopische Chirurgie {f}
лапароскопска хирургия {ж}
plastische Chirurgie {f}пластична хирургия {ж}
мед.
Herzchirurgie {f}
сърдечна хирургия {ж}
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • и е избран за доцент в Катедрата по обща и оперативна хирургия.
 • Въвежда редица съвременни техники като ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия при деца и възрастни, лапароскопска спленектомия, лапароскопска дебелочревна хирургия, лапароскопско лечение на хиатални хернии, бариатрична хирургия, минимално инвазивна тиреоидна хирургия.
 • Данаил Петров завършва медицина, има специалности по хирургия и гръдна хирургия.
 • Специализира в областта на миниинвазивната хирургия – ендоскопска и лапароскопска, специфични хирургични умения в жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.
 • Работи в сферата на коремната хирургия, ортопедията, урологията, общата хирургия, гинекологичната и белодробната хирургия.

 • Полага големи усилия за развитие на педиатричната хирургия в Молдова.
 • д-р Константин Анастасов е ръководител на десетки докторанти, бъдещи доценти и професори по хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия.
 • Учи хирургия при Карл фон Лангенбух и практикува във Виена като началник на Втора хирургическа клиника в „Алгемайне Кранкенхаус“ (Виенска обща болница).
 • асистент в Катедрата по хирургия, клиника по коремна хирургия и ендокринно отделение, завеждащ отделение по коремна хирургия във Втора хирургия на Александровската университетска болница, София.
 • След завършване на средното си образование получава бакалавърска степен по медицина и хирургия в Медицинския колеж „Кастурба“, Манипал, Индия и магистърска степен по хирургия и ортопедична хирургия в Университета „Кебангсаан“, Банги, щат Селангор.

 • Блохин е организатор на Горкиевския институт по възстановителна хирургия и ректор на Горкиевския медицински институт.
 • Бранков постъпва на работа в Секцията по детска хирургия при МБАЛСМ „Н.
 • Българската хирургия има влияние от френската и румънската хирургия (Букурещ) през 19 (както и през 20 век) .
 • В кариерата си преминава през различни постове: началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия към катедрата по Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА; временно изпълняващ длъжността началник на Клиника по орална, челюстна, лицево-челюстна и пластична хирургия на ВМА; началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия; началник на Клиниката по пластична хирургия във Военномедицинска академия, МБАЛ – София; началник на Катедра „Пластична хирургия и дерматология“.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!