Werbung
 Übersetzung für 'хистологично' von Bulgarisch nach Deutsch
биол.мед.
histologische Untersuchung {f}
хистологично изследване {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'хистологично' von Bulgarisch nach Deutsch

хистологично изследване {ср}
histologische Untersuchung {f}биол.мед.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Точното определяне на характера на един тумор е възможно единствено чрез хистологично изследване (биопсия).
  • Диагнозата се поставя чрез хистологично изследване на лезията чрез биопсия или хирургична резекция.
  • При хистологично изследване се наблюдава некроза на клетките на лигавиците, а при дълбоки увреждания и поражение на респираторния тракт като некроза на алвеоларните прегради и левкоцитна инфилтрация.
  • Всички 3 вида кожни усещания могат да се предизвикат в участък от кожата, където хистологично се откриват само свободни нервни окончания.
  • И при четирите метода по време на манипулацията може да се извърши биопсия – взема се малко парченце подозрителна тъкан, което след това се изследва хистологично.

  • Меридианите не могат да бъдат верифицирани/доказани анатомично или хистологично.
  • Окончателната диагноза се поставя след хистологично изследване на тъканна проба, взета при биопсия.
  • "Препоръка:" биопсия за хистологично изследване.
  • Апендиксът задължително се изпраща за хистологично изследване.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!