Werbung
 Übersetzung für 'целева група' von Bulgarisch nach Deutsch
Zielgruppe {f}целева група {ж}
Teiltreffer
Gruppe {f}група {ж}
9
пол.
Parlamentsfraktion {f}
парламентарна група {ж}
ЕСпол.
Visegrа́d-Gruppe {f}
Вишеградска група {ж}
Arbeitsgruppe {f}работна група {ж}
Blutgruppe {f}кръвна група {ж}
проф.
Gruppenleiter {m}
ръководител {м} на група
Lehrstuhl {m} работна група {ж} в университет
проф.
Vorarbeiter {m}
ръководител {м} (на група работници)
спорт
Abstieg {m}
преминаване {ср} в по-ниска група
проф.
Kapo {m} [österr.] [südd.] [Vorarbeiter, bes. am Bau]
ръководител {м} (на група работници) [пряк началник]
Randgruppe {f} група {ж} (от хора) с незадоволителна обществена интеграция
Wohngemeinschaft {f} <WG> група {ж} лица, живеещи заедно в общо домакинство
13 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • За водачите на леки и лекотоварни автомобили са достъпни пълната версия на ВОПШ и SDIndex Quiz, а за новата целева група – водачите на автобуси и камиони е използвана адаптирана за България пълна, специализирана версия на ВОПШ за водачи на камиони и автобуси.
 • Основната целева група на "Da Vinci Learning" е цялото семейство.
 • Европейската комисия обещава висока ефикасност, финансова подкрепа, достъпност за възможно по-широка целева група.
 • Всяко юридическо лице от държава членка може да подаде заявка за финансиране, а бенефициентът е целева група.
 • SYTYCD започва сезона силно с рейтинг от 3,4 в своята целева група.

 • Всеки софтуер има целева група клиенти.
 • Продуктовата диференциация е процесът на разработване на дадена пазарна оферта, така че да бъде по-привлекателна за определена целева група от потребители, като продуктът се разграничава от своите конкурентни аналози на пазара и от другите предлагани от фирмата продукти.
 • Целева група (още: "целева аудитория", "таргет група", "таргет аудитория") е термин от маркетинга и рекламата, с който се означава групата от хора, към които е насочена дадена маркетингова стратегия или дейност, най-често рекламна кампания.
 • При интерактивния маркетинг посланието е предназначено и достига до по-малка целева група от потребители или до индивидуални такива.
 • Това е тълковен речник (само на английски), чиято целева група са изучаващите английски език на ниво „напреднали“ в целия свят.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!