Werbung
 Übersetzung für 'целеви' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Zieltext {m} <ZT>
целеви текст {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'целеви' von Bulgarisch nach Deutsch

целеви текст {м}
Zieltext {m} <ZT>линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Впоследствие са извършени няколко орбитални маневри за проучване на целеви места за кацане на Марс.
 • Въпросниците за всички целеви групи във всички техни версии и резултатите от проучванията са достъпни на сайта на проекта.
 • След това се задейства каскада от кинази, чиито целеви протеини водят до потискане на апоптозата.
 • като нов магазин и модна концепция, насочена към един млад целеви пазар.
 • Петилетка или петгодишен план е вид планирано държавно развитие, включващо разработката на целеви показатели за социално-икономическо развитие в срок от пет години.

 • В резултат на дългогодишна и последователно организирана стратегия на издателството за популяризиране на българската музикална култура с помощта на целеви субсидии от Министерство на културата Издателство „Музика“ издава монографии за Марин Големинов, Панчо Владигеров, Александър Райчев, акад.
 • Атропин блокира подгрупа ацетилхолинови рецептори, известни като мускаринови ацетилхолинови рецептори (mAchRs), така че натрупването на ацетилхолин, получено чрез загуба на ацетилхолинестеразната функция, има намален ефект върху техния целеви рецептор.
 • Споразумението за първи път определя правно обвързващи целеви стойности за емисиите на парникови газове – основната причина за глобалното затопляне в индустриализираните страни.
 • В маркетинга позиционирането е процесът, при който маркетолозите се опитват да създадат имидж или идентичност в съзнанието на техния целеви пазар за продукт, марка или организация.
 • Според предмета си на дейност „мозъчните тръстове“ се делят на: изследователско-издателски, лобистки, правозащитни, културологични и целеви.

 • Различните OpenSolaris дистрибуции са насочени към различни целеви потребителски групи и платформи.
 • Дистрибуцията спомага на дадена организация или производител да направи продуктите или услугите си достъпни за потребителите и да постигне конкурентно предимство на даден целеви пазар.
 • Той е еквивалент на Nivea Creme, с по-лека консистенция, който покрива нуждите на отделни целеви групи и затова има собствен, младежки имидж.
 • Генетичен алгоритъм – чрез него се определят естествени „разбивки“ на данните основани на целеви променливи.
 • Предаването има 2 целеви групи: от една страна това са българските граждани, постоянно живеещи на територията на Република Австрия, от друга – това е интелигентната, отворена за чужди култури австрийска публика, която проявява интерес към България.

 • Според Закона за общинските бюджети последните са самостоятелни и отделни от държавния бюджет като израз на фискалната децентрализация, но в Републиканския бюджет обикновено се предвиждат общи субсидии, целеви субсидии и субвенции за общините.
 • Когато една компания предлага своите продукти на определен целеви пазар, критично значение за дълготраен ефект има позиционирането им.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!