Werbung
 Übersetzung für 'целенасочено' von Bulgarisch nach Deutsch
gezielt {adv}целенасочено
Entschleunigung {f} (целенасочено) забавяне {ср} [на развитие, процес и др.]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тя е базирана на централния диалект, който целенасочено е допълван с лексика от другите диалекти на игбо.
 • Завладяването на която и да е важна стратегическа мишена като че ли става повече по случайност, отколкото целенасочено.
 • Тезата е аргументирано и целенасочено становище, което поставя или дефинира някаква идея или проблем по определена тема.
 • Самонараняването е съзнателното и целенасочено директно увреждане на телесните тъкани, извършено без намерение за самоубийство.
 • С целенасочено постоянство Батуз създава през последните десетилетия произведения, в които линията, символизираща „границата“, играе първостепенна роля.

 • Самостоятелното учене е целенасочено самообучение, предприето с цел повишаване на персоналните знания и умения.
 • Руската и приднестровската преса целенасочено изтъкват липсата на доверие в президента Воронин, както и неговата нерешителност.
 • династия Чън взима властта в Дайвиет, започва целенасочено и систематично да елиминира другите власт-претендиращи фракции в страната, като по този начин напълно затвърждава властта си.
 • Може също да се прилага за достигане на цели чрез целенасочено отстраняване на негативни емоции и състояния, които пречат това да се постигне.
 • В миналото видът е бил широко разпространен в цяла Африка, но в резултат на целенасочено изтребване днес ареялът му на разпространение е сведен до отделни ареали в Субсахарска Африка.

 • От началото на 1960-те години целенасочено и последователно работи за утвърждаване на Габрово като столица на хумора и сатирата в България.
 • Като представители на съвременния post и progressive рок, Mental Architects са неминуемо повлияни от идолите на тези течения – но наличието на тези влияния твърде често е погрешно изтълкувано от слушатели, които целенасочено търсят такива.
 • В средновековната българска литература това е целенасочено разработвана прозаическа жанрово-тематична група.
 • В много случаи тънкослойните покрития се произвеждат целенасочено поради полезните им свойства.
 • То се среща рядко в природата, където расте свободно, и затова съществуват предположения, че този вид Салвия е култивиран и разпространяван целенасочено от мексиканските индианци.

 • От друга страна и режисьори като Педро Алмодовар например съвсем целенасочено използват в работата си стилизирани форми на мелодрамата.
 • Другите видове автомоделизъм с ходови изпитания на практика не се развиват целенасочено, а само от отделни ентусиасти.
 • Икономическият растеж става по-стабилен, отколкото, когато правителството целенасочено се опитва да постигне пълна заетост и ниска инфлация.
 • ... присвояване) на кралска земя и титли във френските провинции, дотогава пренебрегвано случайно или целенасочено, става углавно престъпление.
 • Според други източници, те са били насилствено депортирани в кервани и обкръжени от турски войници, след което са избивани целенасочено по пътя и в лагерите, вкл.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!