Werbung
 Übersetzung für 'целенасочен' von Bulgarisch nach Deutsch
gezielt {adj}целенасочен
6
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'целенасочен' von Bulgarisch nach Deutsch

целенасочен
gezielt {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Александър Камишин, председател на украинските железници, описва случилото се като „целенасочен удар по пътническата инфраструктура на железницата и жителите на град Краматорск“.
 • Süryani Katliamı – „асирийското клане“) наричан още Sayfo или Seyfo (меч), се отнася до събитията на планомерен и целенасочен погром на асирийското население от страна на османски военни части и кюрдски и черкезски въоръжени банди в края на XIX век, през Първата световна война малко след нея.
 • Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици.
 • Деянието цели да се предизвикат определени промени в така възприетата действителност, за да се приспособи тя към потребностите на извършителя или към нечии други потребности – затова то е целенасочен акт.
 • Списъкът на необходимите данни е целенасочен, ориентиран към конкретния маркетинг проблем, чието решение се търси.

 • Финансово-счетоводният анализ е целенасочен процес на селектиране, сравнение и оценка на счетоводната информация с оглед установяване на съществени връзки и взаимоотношения, характерни и несвойнствени колебания и очертаващи се тенденции в дейността на предприятието, които служат като база за вземане на управленски решения.
 • Разговорът най-общо се определя като „целенасочен процес за решаване на проблем, в който хората създават и прилагат средства, за постигането на резултати в съответствие с принципите на съвместното действие и практическото разсъждение“.
 • Литературният кръг „Стрелец“ се сформира в рамките на първия идейно целенасочен културен седмичник – вестник „Изток“.
 • Ученето е целенасочен и рационално организиран процес за усвояване на социалния опит в неговата обобщена и систематизирана форма, като запазва своето основно свойство да води към прогресивни и относително трайни промени.
 • Към него се създава целенасочен култ, връх на който е названието му Кралят-Слънце.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!