Werbung
 Übersetzung für 'целесъобразност' von Bulgarisch nach Deutsch
Zweckmäßigkeit {f}целесъобразност {ж}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'целесъобразност' von Bulgarisch nach Deutsch

целесъобразност {ж}
Zweckmäßigkeit {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Монфорте, не толкова, за да прибере награда за залавянето му, колкото от политическа целесъобразност.
 • Това вмешателство на семейството се диктува от целесъобразност, тъй като през юли 1824 г.
 • Главната причина за този избор е тактическа целесъобразност – почвата в този сектор би изсъхнала по-рано след зимните и пролетните валежи, което я прави по-лесна за прекосяване.
 • Обредите представляват съвкупност от стереотипни, традиционни действия, лишени от непосредствена практическа целесъобразност, но служещи като символ на определени социални отношения, форма на нагледното им изразяване и закрепване.
 • Кариго отбелязва, че никой не оспорва историческата оправданост и целесъобразност на „путинизма“ в пресата и експертната общност на Китай.

 • Той се стреми към максимална икономичност и целесъобразност по отношение на материалите, обема, формата и конструкцията.
 • Разработката на ТМК в първия вариант показва целесъобразност.
 • При него се проверява за целесъобразност: икономичност, ефективност и ефикасност.
 • По тези причини, както и поради неопределеността на границите на местностите, в процеса и за нуждите на "възстановяването на правото на собственост върху земеделските и горските земи и горите" въз основа на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд е извършвано по целесъобразност със заповеди на (тогава) "министъра на земеделието и горите" окрупняване на местностите, както и приемане на "еднозначно определени" техни граници.
 • Възстановяването на телевизионната кула среща критични мнения сред "сръбското обществено мнение", по отношение на нейната бъдеща икономическа ефективност и целесъобразност предвид прогнозната цена за нейното възстановяване – 8,5 милиона евро.

 • В течение на 7 месеца след „Черната сряда“ Мейджър съхранява състава на своето правителство непроменен, но по-късно изхождайки от политическа целесъобразност, предлага на Ламонт да освободи поста (Ламонт вече е станал много непопулярен сред обществеността), и да приеме друга правителствена длъжност (министър на околната среда).
 • Икономическата целесъобразност от изграждането на канала е спорна.
 • Съветът по целесъобразност е упълномощен да посредничи в дебатите между Парламента и Съвета на настойниците.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!