Werbung
 Übersetzung für 'целочислено' von Bulgarisch nach Deutsch
мат.
ganzzahlige Division {f}
целочислено деление {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'целочислено' von Bulgarisch nach Deutsch

целочислено деление {ср}
ganzzahlige Division {f}мат.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Обикновено това е релация във вида на неравенство или равенство, но по-общо може да бъде всякакъв вид ограничително условие, което променливите на решението трябва да изпълнят (например, че решението трябва да е целочислено).
  • то неговият родител е в масив/ 2 (използва се целочислено деление, така че ако К е нечетно – резултатът е отсечен, например, 3/2 = 1).
  • Ключът k се разделя целочислено на n и се взема остатъкът от делението.
  • Най-често използвани в практиката са: "линейно оптимиране", "нелинейно (квадратично, хиперболично) оптимиране", "целочислено оптимиране", "изпъкнало оптимиране", "матрични игри" и др.
  • Калкулаторът е реализиран с транзистори с 16-разредни регистри и има редица предимства пред съществуващите устройства: извършва коренуване, целочислено деление, намиране на средно аритметично, фиксиране на десетичната точка със закръгляване и др.

  • Честотите на простите (хармоничните) трептения са целочислено кратни на честотата на основното трептене и се наричат "хармоници" на основната честота, или "обертонове".
  • Нейния начин за обработка на дати позволява да има дни след последния ден на месеца ако той е с по-малко от 31 дена а артиметичните операции са уязвими на целочислено препълване или окастряне на числа с плаваща запетая.
  • През 499 година в своето съчинение „Ариабхатия“ Ариабхата прави първото явно описание на общо целочислено решение на линейното диофантово уравнение [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!