Werbung
 Übersetzung für 'цел' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   цел | целта | цели | целите
Ziel {n}цел {ж}
14
Zweck {m}цел {ж}
10
Absicht {f}цел {ж}
7
Anliegen {n} [Ziel]цел {ж}
2
2 Wörter
zwecks {prep} [+Gen.]с цел
Lernziel {n}учебна цел {ж}
3 Wörter
hierfür {adv}за тази цел
ein Ziel verfolgenпреследвам (някаква) цел
Lebensziel {n}цел {ж} в живота
право
Gesellschaftszweck {m}
цел {ж} на дружество
4 Wörter
zweckentfremden {verb} използвам с друга цел [несв.] [св.]
иконом.право
Zweckgesellschaft {f}
дружество {ср} със специална цел <ДСЦ>
5+ Wörter
die Absicht haben, etw. zu tun {verb}имам за цел да направя нщ.
спорт
joggen {verb}
тичам с цел поддържане на добра форма
Zweckgemeinschaft {f} общност {ж} изградена върху някаква цел
линг.
Finalsatz {m}
подчинено обстоятелствено изречение {ср} за цел
Mobben {n} тормоз {м} над колега с цел той да напусне
Mobbing {n} тормоз {м} над колега с цел той да напусне
18 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През 1980-те години армията на САЩ и военновъздушните сили на Германия използват "T3" с административна (не с тактическа) цел.
 • Трябва да се има предвид, че тези конвенции са с цел третиране на хората по време на война.
 • Движение Промѣна е българска организация с нестопанска цел, създадена през 2002 г.
 • Ловът на китове е улов на китоподобни, с търговска или научна цел.
 • Македонската дружина е българска организация, основана в 1880 година в Пловдив и имаща за цел подпомагане на българската просвета в Македония.

 • С цел запазване на самоличността на разобличителя в тайна може да се използват услугите на външна организация.
 • С цел подобряването на въздуха и здравето, през 2012 г.
 • Европейският шахматен съюз (накратко "ЕШС") е международна независима асоциация с нестопанска цел, чиято основа цел е да промотира и защитава развитието на шахматната игра в Европа.
 • Според ЗЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанската цел) юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации.
 • Доброволчески сектор или общностен сектор (също сектор с нестопанска цел) е онази сфера на социалната активност, с която се занимават организации, които са с нестопанска цел и неправителствени.

 • Куноичи са обучавани как да прелъстяват и манипулират с цел получаване на информация.
 • В англоезичната литература се прави разграничение между "goal" (дългосрочна цел) и "objective" (краткосрочна цел).
 • Дружеството със специална инвестиционна цел (най-често акционерно дружество - "АДСИЦ") е дружество, което е регистрирано по правилата, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
 • Сега Орките са готови да се сражават не с цел завладяване, а с цел оцеляване в този нов свят.
 • Дейности с цел увеличаване на добивите, напояване, залесяване и всякакви други селскостопански начинания, имащи за цел увеличаване доходите на хората.

 • Луна 7 е космически апарат, изстрелян от СССР по програмата Луна с цел изследване на Луната.
 • китоловната компания „"Самюъл Ендърби & синове"“ назначава Биско за ръководител на експедиция, която има за цел търсенето на нови ловни територии в Южния океан.
 • В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!