Werbung
 Übersetzung für 'ценова' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.търг.
Preiskrieg {m}
ценова война {ж}
иконом.търг.
Preisschlacht {f}
ценова война {ж}
иконом.
Preisgrenze {f}
ценова граница {ж}
иконом.фин.
Preiswettbewerb {m}
ценова конкуренция {ж}
Preisliste {f}ценова листа {ж}
Preispolitik {f}ценова политика {ж}
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тя контролира обема на предлаганите пари в икономиката, за да осигури парична и ценова стабилност.
 • БНБ функционира в условията на паричен съвет – режим на парична политика, осигуряващ необходимата за икономиката ценова стабилност, широко известен като "валутен борд".
 • Графични изображения, които обикновено са насложени върху основната ценова графика.
 • Тази връзка между свръхпредлагането на банкноти и последвалото им обезценяване е отбелязано от по-ранни класически икономисти като Дейвид Хюм и Дейвид Рикардо, които изследват и дебатират ефектите от девалвацията (по-късно наречена "парична инфлация") върху цената на стоките (по-късно наречена "ценова инфлация", и впоследствие просто "инфлация").
 • Ценообразуване означава формиране на цени като вид фирмена политика, маркетингова или ценова стратегия на пазара, може да се отнася до държавна политика и т.н.

 • Заводът има нова ценова листа от 2017 година.
 • В един по-обхватен смисъл терминът „Чикагска школа“ се асоциира с определена „търговска марка“ за икономика, която се придържа стриктно към неокласическата ценова теория в своя икономически анализ, либералния свободен пазар в по-голямата част от работата си по отношение на политиката и методология, която е относително несклонна към математически формализъм и има предпочитание да се въздържа от по-внимателно мислене върху общото равновесие за сметка на по-скоро резултатно ориентиран част(ич)ен анализ на икономическото равновесие.
 • Луксозните стоки се класифицират като стоки на Веблен с положителна ценова еластичност на търсенето.
 • Основната и ̀задача е поддържането на ценова стабилност в името на общото благо.
 • Освен поддържането на ценова стабилност, Европейската централна банка има изключителното правомощие да печата евробанкноти.

 • Примери за стоки, които проявяват ценова еластичност по отношение на търсенето, са чай, кафе, захар.
 • Сред основните предимства на уедрената организация са по-висока ценова конкурентоспособност (голямата серийност намалява производствените разходи), разширени възможности за провеждане на активна научно-приложна и развойна дейност и за експанзия в чужбина.
 • За да се бори с K6 в ниския ценови сегмент, Intel въвежда процесорите Celeron, които принуждават AMD да влезе в ценова война, намалявайки значително приходите си.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!