Werbung
 Übersetzung für 'ценообразуване' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.търг.фин.
Preisbildung {f}
ценообразуване {ср}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ценообразуване' von Bulgarisch nach Deutsch

ценообразуване {ср}
Preisbildung {f}иконом.търг.фин.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • към изцяло пазарно ценообразуване на втечнен газ чрез електронни търговски платформи и борси, в същото време основен обвиняем е Министерството на енергетиката на Казахстан, както и най-големите компании за доставка на газ – „Казмунайгаз“ и „Казахгаз“.
  • Друга характеристика е, че крайният потребител ще има възможността да получава специално пригодено за него ценообразуване.
  • По онова време вече се експериментира с ограничено либерализиране на регулирания пазар, като се допуска и поощрява работата на новосъздадената стопанска група „Тексим“ при свободно ценообразуване и в конкурентна среда.
  • редакторите и цялата редколегия на списание "Lingua" масово напускат списанието в протест срещу невъзможността да постигнат споразумение с Elsevier за справедливи модели на ценообразуване на списанието за публикациите със свободен достъп..
  • Ценообразуване означава формиране на цени като вид фирмена политика, маркетингова или ценова стратегия на пазара, може да се отнася до държавна политика и т.н.

  • Туманът е толкова вкоренен в иранската култура, че дори повечето онлайн магазини използват туман вместо риал за ценообразуване на своите продукти онлайн.
  • "pricing" – ценообразуване) говорят от своя страна за приемлива (допустима) цена.
  • Той е един от авторите на модела за ценообразуване на дългосрочни активи (CAPM), създава Коефициент на Шарп, допринася за разработването на биномен метод за оценяване на опции и др.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!