Werbung
 Übersetzung für 'централизация' von Bulgarisch nach Deutsch
Zentralisation {f}централизация {ж}
Zentralisierung {f}централизация {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Той отлага коронацията на краля с три години (в 1654) и предизвиква у него такова разочарование, че става основа за последвалата централизация на властта.
 • При проведената от режима кампания за централизация на културния живот, през 1932 година е обединен с два други театъра във вече професионален Ленинградск театър на Ленинския комсомол.
 • Активирането на царя във финала (особено чрез централизация) често води до материална печалба.
 • За тази цел, те се нуждаят от свободно ниво на централизация (всяко ниво позволява една анексирана провинция) и победа над свободната територия.
 • По произход терминът е икономически, до голяма степен е синонимен на централизация.

 • Като негативна страна на Траяновото управление може да се считат строгите мерки за публична безопасност, гоненията на християни, прекалената централизация на властта в ръцете на принцепса, което свежда до минимум влиянието на Сената, както и пълната липса на инициатива на наместниците в провинциите.
 • Счита се, че присъединяването на Левобрежна Украйна към Московското княжество води до централизация на теологическото образование.
 • Политическата централизация на острова започва след 200 г.
 • По времето на Абсолютизма с последвалото го Просвещение в Западна Европа се развива процес на централизация на политическата власт.
 • Фридрих Вилхелм продължава административните реформи и процеса на централизация, започнати от баща му, създавайки силна държава и утвърждавайки своята абсолютна власт.

 • Това от своя страна способства за усилване на процеса към централизация в унгарската държава, както и за понататъшното неутрализиране на другите местни унгарски олигарси от централната власт.
 • Но въпреки, своето утопично разглеждане на проблемите, с реалистичната си критика срещу промишлената централизация, държавната бюрокрация и партийният авторитет, Прудон е първият който предвижда най-големите проблеми на 20 век – появата на монополистичния капитализъм и превръщането идеята на Маркс от комунизъм и социализъм в държавен капитализъм стигащ до тоталитаризъм.
 • За разлика от баща си, започва провеждане на политика на централизация в управлението на държавата и за усилване ролята на градските центрове в стопанския живот на страната.
 • В началото на 1980-те години производствените стопанства са преименувани на "производствени бригади", което води до още по-голяма централизация на управлението.
 • Йозеф II продължава да следва старата австрийска традиция на укрепване на вътрешното и външното могъщество на държавата, бюрократическа централизация, обединение на разноплеменния състав на монархията и подчинение на Църквата на държавата.

 • Поради неудачите в управлението на страната и няколкото опита за неговото убийство, Идрис поема властта в свои ръце и налага политика на централизация на страната.
 • Управлението на Иван III е свързано и със значителна централизация на държавата, като са поставени основите на руското самодържавие.
 • Системите за сигнализация и централизация са предназначени за управление на движението на влаковете чрез стрелки и семафори.
 • Силната централизация на колониалното управление довежда до необичайна концентрация на политическо и икономическо влияние в града, запазила се и днес.
 • Имплицитните и експлицитни прояви на етатизма могат да бъдат от всякакво естество: идеологическо и културно; контрол върху средствата за производство, контрол и централизация на основните икономически дейности, държавен монопол.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!