Werbung
 Übersetzung für 'цент' von Bulgarisch nach Deutsch
валута
Cent {m} <c, ct>
цент {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'цент' von Bulgarisch nach Deutsch

цент {м}
Cent {m} <c, ct>валута
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Секстън изчислява, че нощта струва на Унгар 8800 долара и той нито веднъж не е поискал или очаквал някой от групата му да плати дори цент от нея.
  • Той получава стипендия в частно ТЕД училище и започва да слуша американски рап като например Еминем, 50 цент и Тупак Шакур.
  • Бакелит и други неметални материали биват тествани за направата на монета от 1 цент в САЩ преди Монетният двор да се спре на поцинкована стомана.
  • Производството на 1⁄2 цента спира през 1940 г., като бронзовият 1 цент е въведен през 1942 г.
  • върху всички монети се поставя буквата P (от Philadelphia), но без монетите от 1 цент.

  • Торбестият планьор пигмей е бил изобразен на монетите от 1 австралийски цент емисия 1966 г.
  • в Ун­га­рия из­бух­ва со­ци­а­лис­ти­чес­ка ре­во­лю­ция, сту­ден­ти­те от Уни­­вер­си­те­та нас­то­я­ват за наз­на­ча­ва­не­то на Ференци ка­то до­цент по пси­хо­а­на­ли­за.
  • Пиѐве ди Чѐнто ([...] , на местен диалект "Pîv d Zent", Пив ъд Цент) е градче и община в северна Италия, провинция Болоня, регион Емилия-Романя. Разположено е на 18 m надморска височина. Населението на общината е 6959 души (към 2010 г.).
  • Чѐнто ([...] , на местен диалект "Zänt", Цент) е град и община в Северна Италия, провинция Ферара, регион Емилия-Романя. Разположен е на 15 m надморска височина. Населението на града е 35 160 души (към 2010 г.).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!