Werbung
 Übersetzung für 'частен' von Bulgarisch nach Deutsch
privat {adj} [nicht staatlich/offiziell/amtlich/geschäftlich]
6
частен [недържавен, неофициален]
фин.
Privatanleger {m}
частен инвеститор {м}
търг.
Privatkunde {m}
частен клиент {м}
право
Nebenkläger {m}
частен обвинител {м}
образ.
Nachhilfe {f}
частен урок {м}
образ.
Privatstunde {f}
частен урок {м}
театр
Liebhabertheater {n} [veraltet]
частен самодеен театър {м}
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В Адо Екити има държавен университет – Университетът на Адо Екити, частен университет – Университет Афе Бабалола, политехнически университет, Федерален университет Ойе, частен политехнически университет.
 • Квадратът е частен случай на правоъгълник с равни страни.
 • „Мара Тотева“ е частен пътуващ театър в България.
 • Член на Видрарския частен революционен комитет на ВРО.
 • Член и секретар на Голямоизворския частен революционен комитет на ВРО (1870).

 • Сопотският частен революционен комитет е структура на ВРО.
 • Член-учредител на Ловешкия частен революционен кометет на ВРО и на Привременното правителство в Българско.
 • След 1991 година се захваща с частен бизнес.
 • Димитър Маринов Лилов (Панталонджията) е български националреволюционер, член на Ловчанския частен революционен комитет на Вътрешна революционна организация (ВРО), съратник на Васил Левски.
 • Скаи ТВ (безплатен частен канал) и НОВА (платен частен канал) взимат всички теливизионни права за Гръцката Суперлига.

 • Състои се от 127 стаи и е вторият по големина частен дом в САЩ.
 • Той е бил частен учител на Юлий Цезар.
 • Изпълнява длъжността частен секретар на Стефан Стамболов.
 • Участва заедно с Васил Левски в създаването на Перущенския частен революционен комите на ВРО и е негов председател.
 • АренаБГ е частен торент тракер.

 • Днес, „частен“ е отпаднало от разговорното словосъчетанието „частен нотариус“.
 • Член на Чирпанския частен революционен комитет.
 • по частен случай, а не всеобщ универсален, "светски", т.е.
 • Правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на следните изисквания: има висше юридическо образование; придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт; има тригодишен юридически стаж; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано; не е лишено от правоспособност на частен съдебен изпълнител; не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност; не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут; издържало е конкурса за частен съдебен изпълнител.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!