Werbung
 Übersetzung für 'черта' von Bulgarisch nach Deutsch
Strich {m} [Linie]черта {ж}
3
Zug {m} [Charakterzug]черта {ж} [на характера]
2
мат.
Bruchstrich {m}
дробна черта {ж}
Schrägstrich {m}наклонена черта {ж}
Erkennungs­merkmal {n}отличителна черта {ж}
печат
Rückwärtsschrägstrich {m} <\>
обратна наклонена черта {ж} <\>
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Основната му отличителна черта са дорзолатералните ивици, които се спускат по гърба и завършват на задната част.
 • Линия е реална или мислена черта, която съединява две точки.
 • Когато дробната черта е хоризонтална, за прегледност и коректност на записа всички аритметични знаци и равенството трябва да се изписват на нивото на дробната черта.
 • При медиите, интерактивността е тяхна черта и докато дигиталните технологии стават все по-достъпни за масите, интересът в интерактивността нараства и става културна черта.
 • Отличителна черта на самолета е било местоположението на двигателя – върху фюзелажа.

 • Хармонията между предни и задни съгласни е важна черта от унгарската фонология.
 • Многоредовите коментари могат да бъдат означени с отварящи наклонена черта и звездичка (...) и затварящи звездичка и наклонена черта (...).
 • нар. черта. Понятието се среща задължително при описанието на характеристиките на различните минерали.
 • Високите нива на тази черта, Айзенк смята, че са свързани с повишената уязвимост към психози като шизофрения.
 • Прието е да се подчертава с 2 прави линии и наклонена черта, която ги пресича (≠).

 • Тясно свързан с халоефекта е „ефектът на дявола“, където оценителят оценява даден човек ниско по много черти поради убеждението, че той не притежава определена черта, приемана за критична.
 • И накрая е "класическата проекция", при която дадена черта или характеристика, е изтласкана в несъзнаваното и човек не подозира съществуването ѝ, но я проектира върху друг човек, без да си дава сметка за наличието на тази черта у самия себе си.
 • Символът може да изглежда като права хоризонтална черта или като черта с по една точка отгоре и отдолу.
 • черта му пѫть самиятъ Богъ.
 • Друга характерна за Windows NT черта е, че тази система има вградено софтуерно охлаждане на процесора.

 • Това определение използва [...] (обратна наклонена черта) за описване на коментара.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!