Werbung
 Übersetzung für 'чертеж' von Bulgarisch nach Deutsch
Zeichnung {f}чертеж {м}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'чертеж' von Bulgarisch nach Deutsch

чертеж {м}
Zeichnung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Геометричнит под е по чертеж на Филипо Ювара. Има и камина от бял мрамор от Карара.
 • На 6 декември, след тържественото залагане, крайцерите официално са зачислени в списъците на флота, макар теоретичният чертеж за техните корпуси още да не е утвърден окончателно.
 • – специален далекобоен снаряд (разработка на НИИ-24 1954 г., чертеж 5219), с тегло 230,5 кг – 127,3 км.
 • Сред другите му изобретения могат да се отбележат: устройство за използване енергията на вятъра при отвеждане на водите от шахти, а също и чертеж на подводна лодка.
 • Най-ранният известен чертеж на вертолет е направен от Леонардо да Винчи през 1483 г.

 • Влиза в числото на основните точки, линии и плоскости на теоретическия чертеж.
 • Елемент на теоретическия чертеж и в Теория на кораба, дефиниран като сечение на корпуса на кораба по хоризонтална плоскост.
 • Мидъл шпангоут (в "корабостроенето") е сечение на корпуса на кораб или друго плавателно средство по вертикалната напречна плоскост, разположено на половината дължина между перпендикулярите на теоретическия чертеж на съда.
 • Стафажът "(Staffage)" представлява в най-общия случай добавяне на декоративни аксесоари с второстепенно значение към живописна творба или архитектурен чертеж.
 • „Анадирски чертеж“ – първата карта на басейна на река Анадир и северозападното крайбрежие на Берингово море.

 • ... – чертеж) e бинарен файлов формат, първоначално разработен от Майк Ридъл в края на 1970-те и впоследствие лицензиран от Autodesk през 1982 г.
 • ... – геометрична фигура, рисунка, чертеж) е дву- или триизмерно графично изображение на данни, факти или информация.
 • Технически: монтажен чертеж, чертеж с размери, монтажен чертеж, чертеж на опаковката и др.
 • Графиката на тангенса е показана на следващия чертеж.
 • Мащабът е отношението на отсечка от план, карта или чертеж спрямо действителния ѝ размер.

 • Фотограметрията (от гръцки: "фотос" – светлина;" грама" – чертеж; "метрео" – измерване) е научна дисциплина, занимаваща се с определяне формата, размерите, положението и други количествени и качествени характеристики на различни обекти от земната повърхност по тяхна фотоснимка.
 • На дадения чертеж окръжността с център О се допира до страната BC на [...] и до продълженията на страните AB и AC - съответно в точки P и Q.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!