Werbung
 Übersetzung für 'черти' von Bulgarisch nach Deutsch
Schnitt {m} [Gesicht]черти {мн} [на лицето]
gestreift {adj} {adv}на черти
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Възможно е някой нърд да има черти и на гийк.
 • Главните отличителни черти на ленинизма спрямо традиционния марксизъм са следните.
 • Наред с послушничеството са търсени специфични поведенчески черти.
 • Предлагат групови бъфове, но сами по себе си имат всички черти на бойци.
 • Окраската на тялото на големия воден бик е охренокафява с по-тъмни петна и черти.

 • Климатът е умерен, мусонен с черти на субарктичен.
 • Изучава вариетивностите в езика, базирано основно на географско разпространение и техните сходни черти.
 • Той открива, че у юдаизма такава патрицентрична религия могат да бъдат открити черти на богиня-майка и че всяка божествена фигура носи и мъжки, и женски черти.
 • Тактовете могат да бъдат разделени посредством няколко вида вертикални линии, наречени тактови черти – единична (стандартна), двойна, заключителна, пунктирана или повторителна(и).
 • Синтаксисът на пътя на ключовете в регистъра е подобен на този в Windows – използват се наклонени черти, за да се определи нивото на йерархия при достъп.

 • На нея са подчертани индианските ѝ черти.
 • Лесновският паренесис се отличава с архаичен език, но съдържа и нови черти.
 • Ако няма достатъчно хоризонтални черти, точка от горния порядък се заменя с четири черти в долния.
 • Нейните черти я правят популярна порода за участие в котешки шоута.
 • Баби, също Баба е един от боговете, изобразяван с животински черти по фигурата (с черти на примати) в египетската митология.

 • Музикалните жанрове притежават характерни черти и особености, благодарение на които се разпознават.
 • Наследник на много черти на харизматичната си баба – Индира Ганди, включително външни черти.
 • Срещат се във всякакви цветове. Те са с овални черти и недовършени черти от страната на носа.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!