Werbung
 Übersetzung für 'честна дума' von Bulgarisch nach Deutsch
Ehrenwort {n}честна дума {ж}
Teiltreffer
линг.
Vokabel {f}
дума {ж}
19
Wort {n}дума {ж}
14
линг.
Fremdwort {n}
чужда дума {ж}
линг.
Kompositum {n}
сложна дума {ж}
линг.
Stichwort {n} [Schlüsselwort]
ключова дума {ж}
Wort für Wort {adv}дума по дума
Es handelt sich um ...Става дума за ...
Zauberwort {n}вълшебна дума {ж}
линг.
Fragewort {n}
въпросителна дума {ж}
интернетинформ.
Schlüsselwort {n}
ключова дума {ж}
Es geht um ... [+Akk.]Става дума за ...
Die Rede ist von ...Става дума за ...
линг.
Derivat {n}
производна дума {ж}
линг.
Verstärkungs­wort {n}
усилваща дума {ж}
ein Wort aus dem Zusammenhang herauslösen {verb}изваждам дума от контекста
ungeprüft herausrutschen [ugs.] {verb}изплъзва ми се (дума)
fassungs­los {adj}загубил ума и дума
die Wiederholung desselben Wortes vermeiden {verb} избягвам повторението на същата дума
ein Wort großschreiben {verb}пиша дума с голяма буква
ein Wort kleinschreiben {verb}пиша дума с малка буква
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • През на Четвъртата коалиция|Войната на Четвъртата коалиция той се бие в битката при Йена, попада в плен при Пренцлау и по негова честна дума е освободен.
  • Офицерът дава честна дума и я отстоява с живота си въпреки възможността да изпълни заповедта за оттегляне.
  • През 2016 г. е издаден първият ѝ роман „Word of Honor“ ("Честна дума") от поредицата „Рицари на честта“. Първите две книги от поредицата са издадени под нейното име, а след това поредицата е издадена под псевдонима ѝ Алекса Астън. Средновековнана любовна поредица се развива в Англия от 14 век по време на управлението на Едуард III и се фокусира върху семейство дьо Монфор. Всеки любовен роман от нея се фокусира върху рицарския кодекс, който обвързва рицарите от тази епоха.
  • Дьо Тревил е в Бастилията, Дворецът пак е нестабилен от същите задкулисни игри - още по-скрити и подли, а самите мускетари едвам устояват на подхвърлените мръсни ръкавици, без честна дума и морал....
  • Офицерът дава честна дума, че с живота си ще брани докрай поверения му редут и като човек на честта я отстоява с живота си, дори при възможността да изпълни заповедта за оттегляне.

  • Книгата е своеобразно продължение на повестта „Златотърсачи“, завършена една година по-рано, като част от персонажите от „Златотърсачи“ са герои и на „Ключът с деветте брилянта“. Място на действието е сходно с това на романа „Честна дума“.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!