Werbung
 Übersetzung für 'честна' von Bulgarisch nach Deutsch
Ehrenwort {n}честна дума {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'честна' von Bulgarisch nach Deutsch

честна дума {ж}
Ehrenwort {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През на Четвъртата коалиция|Войната на Четвъртата коалиция той се бие в битката при Йена, попада в плен при Пренцлау и по негова честна дума е освободен.
 • Тя е и посланик на Съвета на Европа за спорт, толерантност и честна игра.
 • Дьо Тревил е в Бастилията, Дворецът пак е нестабилен от същите задкулисни игри - още по-скрити и подли, а самите мускетари едвам устояват на подхвърлените мръсни ръкавици, без честна дума и морал....
 • Критериите за класиране на отборите са: смелост по време на битката, честна игра при хвърляне, качеството на украсата на каруците и на конете.
 • Тереза, мениджър – честна и коректна, чийто проблем е че е много различна от съпруга си, Нестор, който е адвокат.

 • При честна игра похлупаците не се повдигат и участникът печели, ако може да посочи под коя чаша се намира топчето след разбъркването.
 • След като е несправедливо обвинена от съпруга си, че има любовна афера и изгонена от дома им, една честна и любяща жена е принудена да изостави детето си.
 • Качване на материали според американското „честна употреба“, българското „свободно използване“ и други подобни също не се допуска.
 • В рамките на олимпийския идеал игрите помагат да създаване на взаимно разбирателство без каквато и да е форма на дискриминация и чрез приятелство, солидарност и честна игра.
 • сдружението приема професионален етичен кодекс, в който са заложени неговите основни принципи: честна и лоялна конкуренция в бизнес-отношенията, отговорно публично поведение, опазване на околната среда, защита здравето и безопасността на служителите, работниците и потребителите.

 • Като честна трапеза в нея е поставен дял от мраморно стъпало от римско време, а пред входа в църквата има мраморен стълб.
 • Друго мнение на Дейвид Оутс представя твърдение, че обратната част на говора е винаги честна и разкрива намеренията и мотивацията на човека.
 • Наградата за честна игра е възпоменание, давано на отборът, който се е държал най-спортсменско през изминалата година.
 • Тя е прислужница обикновено на Доторе или Панталоне и за нея се подчертава, че е честна и порядъчна.
 • Проучване, включващо 50 студенти, заключава, че тези които се чувстват „силни“, чрез заявяване на „думи на силата“, били по-малко податливи на външен натиск и по-склонни да осъществяват честна и творческа обратна връзка.

 • Финансовият одит, съгласно легалната дефиниция на понятието и термина, което се съдържа в Закона за Сметната палата, „е изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов отчет на предприятието дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност“.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!