Werbung
 Übersetzung für 'честно' von Bulgarisch nach Deutsch
ehrlich {adv}честно
4
ehrlich gesagt {adv}честно казано
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'честно' von Bulgarisch nach Deutsch

Werbung
честно
ehrlich {adv}

честно казано
ehrlich gesagt {adv}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Той не вярва, че Юги е победил Пегасъс честно и го предизвиква на неговата игра.
 • Безкористното и честно служене на изкуството, всестранната ерудиция и дълбоките професионални знания на Бунин неизменно привличат към него много музиканти, обществени и културни дейци.
 • Това е изява на на хората да живеят открито и честно, свободно да се учат и да се обичат.
 • На светлина да проверите симетрията на основите на килийките, много честно поради неправилно центроване на гравиращите валяци има изместване.
 • Морално не е особено честно, че името на модела изключва името не Мъртън.

 • В този случай, месото (честно заедно със зеленчуци) се готви, с помощта на камъни, които са били предварително нагорещени в огън.
 • В началото на своя съвместен живот Жервез и Купо се трудят честно, правят спестявания, кроят планове, изпълнени са с решимост да се борят за скромното щастие на новосъздаденото си семейство.
 • Когато даден играч постъпва честно в спорни ситуации той печели респекта и уважението на останалите състезатели на терена.
 • Холмс кани всички в кабинета на Дъглас и предлага на Баркър всичко честно да разкаже.
 • Не е честно, но друг изход няма.

 • Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия имат за цел да осигуряването на „организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятията, които ги прилагат съгласно Закона за счетоводството с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото им състояние в годишните им финансови отчети“.
 • През 2010 г. след честно проведени избори за президент, Янукович поема поста на Юшченко.
 • Малките издатели честно продават целият си инвентар чрез рекламните мрежи.
 • "„Имотите на Павароти са уредени „честно“ в полза на втората му съпруга Николета Мантовани“", се казва в изявление след спора между трите му дъщери от първия брак и г-жа Мантовани.
 • Издадена е заповед за арестуването на комуниста Павел Павлов, който се е изказал честно на партиен пленум.

 • Тиери Сабен решава, че това не е честно и отменя етапа.
 • Ако обаче разгадаят кой е лъжецът, другият участник прибира честно спечелената сума.
 • Ето защо, преди смъртта си, честно и откровено разказва всичко на Холмс и полицията.
 • Не е честно изпълнението от страна на МКЧК и МФЧК, както например в процеса на признаване на Северен Кипър – Червения полумесец.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!