Werbung
 Übersetzung für 'честота' von Bulgarisch nach Deutsch
Häufigkeit {f}честота {ж}
4
физ.
Frequenz {f}
честота {ж}
2
информ.
Taktfrequenz {f}
тактова честота {ж}
мед.
Pulsfrequenz {f}
честота {ж} на пулса
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Метеори могат да се наблюдават всяка нощ, като средната честота е около 10 метеора на час.
 • Авторадио започва пробни предавания с летния хит „Despacito“ от спътник и наземно – в Ябланица на честота 104.7 MHz и във Видин на честота 101.8 MHz на честотата на бившето местно Радио „Скай“.
 • В цифровата обработка на сигнали ъгловата честота може да се нормализира чрез дискретизация, което дава нормализирана честота.
 • Наблюдател се движи със скорост 42 м/с към стационарен тромпетист, който свири нотата „ла“ с честота 440 Hz.
 • Работи с радио честота, отдалечавайки се каннитереализации, които използват инфрачервена честота.

 • В условията на телекомуникация, предавателят и приемникът са едно устройство, но работещо в два или повече честотни канала (честота на приемане и честота на предаване).
 • За устройство работещо в синхрон с тактов сигнал с определена честота, се казва че работи на тази честота.
 • Звуковите явления в човешкото тяло, които са обект на аускултация, са с честота 20 – 2000 Hz.
 • В този случай елементът вече няма да се държи като намотка, а по-скоро като кондензатор, така той ще отхвърли всяка нерезонансна по-висока честота.
 • Междинната честота при FM радиоприемниците (в обхвата 88 – 108 MHz) е равна на 10,7 MHz, а за радиолокационните приемници се използва честота от 30 до 100 MHz.

 • Една честота в звука, която е различна от основната честота на този звук, се нарича обертон.
 • " представлява съотношението между максималната стойност на носещата честота и максималната стойност на модулиращата честота.
 • 11b/g/n използват честота около 2.4 GHz, която е от стандартизирания ISM-диапазон, въпреки че определянето на точната честота варира слабо в различните части на света, като максимално разрешена мощност.
 • Избраната честота съответства на зеления цвят.
 • rad/s е кръговата честота, [...] rad/s е т.нар.

 • , то няма да има флуоресценция с честота [...] , тъй като при тази честота атомният дипол трепти успоредно на посоката на магнитното поле, а излъчва в посока, перпендикулярна на полето.
 • Когато излъчваното колебание с честота(...) е импулсно, като се ползва честота на повторение на импулсите [...] , резултантният честотен спектър ще съдържа хармонични честотни компоненти над и под [...] с отстояние от [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!