Werbung
 Übersetzung für 'честотен' von Bulgarisch nach Deutsch
телеком.физ.
Frequenzbandbreite {f}
честотен диапазон {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'честотен' von Bulgarisch nach Deutsch

честотен диапазон {м}
Frequenzbandbreite {f}телеком.физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В допълнение към удовлетворяването на изискванията на IEC 60477, резисторите, отговарящи на изискванията на този стандарт, са проектирани да имат малко изменение на съпротивлението и малко изместване на фазата в посочения честотен обхват.
 • Гама експлозията е най-високоенергетичната и мощна форма на електромагнитно излъчване идващо от далечна галактика с последващо вторично излъчване в целия честотен спектър.
 • Управлението на един честотен преобразувател зависи от вида на инсталацията на електрическия мотор, чиято честота на напрежението се променя.
 • Редакторите, предназначени за използване в изследванията на реч, добавят способността да извършват измервания и да извършват акустични анализи, като извличане и показване на основен честотен контур или спектрограма.
 • ISO/IEC 18000 е международен стандарт, който описва серия от разнообразни RFID-технологии, всяка от които използва уникален честотен диапазон.

 • Така дефинирания уейвлет може да бъде наречен анализиращ уейвлет, защото допуска време-честотен анализ.
 • Радиолюбителските репитри приемат сигнала на дадена честота и го предават на друга от същия честотен диапазон.
 • Това съответства на честотен обхват от 300 GHz до 430 THz.
 • Проницаемости с едновременно отрицателни реални части се получават в ограничен честотен диапазон.
 • Мобилният оператор наема честотен диапазон от наличния в държавата радиочестотен спектър и заплаща лиценз, за да може да извършва телекомуникационни услуги.

 • Поради работата им в много широк честотен диапазон, те са наричани още "широколентови честотни детектори".
 • Спектрална линия се нарича тъмна или светла линия на фона на иначе хомогенен и непрекъснат оптичен спектър, която се дължи на наличието или на отсъствието на фотони в тесен честотен диапазон, сравняван със съседните му честоти.
 • Бял шум с безкраен честотен диапазон е чисто теоретична конструкция.
 • Термичният шум е приблизително бял шум, което означава че спектралната плътност на мощността е почти еднаква в целия честотен спектър.
 • В нея са вградени МЧУ, амплитуден ограничител, честотен детектор, нискочестотен предусилвател и стабилизатор на напрежение.

 • В много случаи обаче е нужен висок Q- качествен фактор, за да работят резонансните вериги с малки загуби в тесен честотен диапазон.
 • Генераторът може да бъде свързван директно към мрежата, но по-често се използва честотен преобразувател.
 • , резултантният честотен спектър ще съдържа хармонични честотни компоненти над и под [...] с отстояние от [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!