Werbung
 Übersetzung für 'честотна' von Bulgarisch nach Deutsch
телеком.физ.
Frequenzband {n}
честотна лента {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'честотна' von Bulgarisch nach Deutsch

честотна лента {ж}
Frequenzband {n}телеком.физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В общия случай интернет хостингът предоставя сървър, на който клиентът може да пусне всичко, което пожелае (включително уеб сървъри и други сървъри) и осигурява интернет връзка с много бърза честотна лента.
 • Честотният диапазон (честотна лента) и означението на подобхватите на УКВ (СВЧ) е изобразен в таблица 1.
 • Може да бъде разглеждана като логаритмична честотна скала.
 • За някои радиовръзки се използва само едната честотна лента.
 • Едно разрешение за честотна лента 3500 – 3600 MHz на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с предложена цена 4 100 000 лв.

 • Специфична радио честота, двойка честоти или честотна лента, означавани обикновено с буква, цифра или код, често предмет на международно споразумение.
 • АБГШ се използва често при моделирането на комуникационен канал, при който комуникацията се влошава от прибавянето на бял шум с постоянна спектрална плътност (изразена като Ватове за единица честотна лента (W/Hz), и амплитуди с гаусово разпределение.
 • Причини за възникването на МСИ са: инерционността на канала за връзка при предаване на информация с максимално-допустима скорост, ограничена честотна лента за предаване на сигнала, неидеална (неравномерна)амплитудно-честотна характеристика и нелинейна фазово-честотна характеристика на канала за връзка.
 • Прилагането на ОВ в усилвателите оказва силно влияние върху техните параметри – коефициент на усилване, нелинейни изкривявания, честотна характеристика и др.
 • Основната сила на WiMAX технологията е сигурността, висококачествените услуги, високата честотна лента, внедряването и т.н.

 • Картата разпределя честотна лента на всички ONU, така че всеки ONU да получава навременна честотна лента за своите нужди от услуги.
 • Библиотечно-информационното обслужване се осъществява чрез автоматизирана библиотечна система с интегрирана РФИД технология, базирана на безконтактна радио-честотна идентификация на обекти.
 • Каналът DDC се използва активно за високо-честотна лента на защита на цифрово съдържание.
 • С помощта на главната антена се постига много по-висока честотна лента, но за функционирането ѝ се изисква прецизно насочване.
 • Синтезът чрез честотна модулация (FM синтез; от "frequency modulation") се постига чрез промяна на честотата на един осцилатор чрез сигнала на друг осцилатор, чиято честота също лежи в аудио диапазона.

 • Като недостатък на суперхетеродинната схема се изтъква честотната нестабилност на хетеродина.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!