Werbung
 Übersetzung für 'шина' von Bulgarisch nach Deutsch
Schiene {f}шина {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'шина' von Bulgarisch nach Deutsch

шина {ж}
Schiene {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Основната памет е пряко или непряко свързана към централния процесор чрез шина (memory bus).
 • Профилът (формата) на направляващата шина, нейната дължина и, не на последно място, материалът, от който е изработена, обуславят нейното приложение.
 • Паралелните шини управляват обмена на информация в паралелна форма, ограничена от разредността на системата – системният адрес се генерира в паралелно върху адресната шина, информацията се обменя паралелно върху информационната шина и част от управлението се генерира в паралелна форма (например, типа на операцията, вектора на прекъсване).
 • На превю-изхода се вижда неизлъчващата в момента шина и на нея се избира с бутон източника и евентуално от другите бутони ефекта, с който ще се превключва, след което когато дойде времето за превключване се бута ръчката (някои от по-простите пултове са с потенциометър вместо ръчка).
 • Външната адресна шина на процесора е 20-битова, което дефинира 1 MB адресно пространство.

 • При 8-битовата ISA шина съществуват 4 DMA канала, които поддържат високоскоростните трансфери на данни между входно/изходните устройства и паметта.
 • Ширината на адресната шина определя колко памет може да бъде адресирана.
 • Линейна шина – мрежова топология, в която всички възли са свързани с общ предавателен проводник, наречен шина, който има две крайни точки.
 • То произлиза от думите „гром“ – гръм, трясък и „шина“ – метален обръч.
 • Линейна шина – (шина) представлява мрежа, която е разположена линейно.

 • Има 32-битова шина за данни и адреси, а адресируемата физическа памет достига 4 GB.
 • Основната шина се нарича системна шина и е главният механизъм за придвижване на данни към различните части на компютъра.
 • Универсалната серийна шина ([...]  – USB) е серийна шина за свързване на компютър с периферни устройства.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!