Werbung
 Übersetzung für 'широка' von Bulgarisch nach Deutsch
ADJ   широк | широка | широко | широки
по-широк | най-широк
breites Grinsen {n}широка усмивка {ж}
eine breite Palette von etw.широка гама (от) нщ.
eine große Auswahl von etw.широка гама (от) нщ.
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Предприета е широка кампания на украинизация.
 • Магистралата има разделителна ивица (без мантинели) широка 11м.
 • Тя може да бъде широка (дори по-широка от самия полуостров, както е при Индостан) или много тясна (Пелопонес, Малакски полуостров, Гоахира).
 • Книгата на Синявски (Абрам Терц) „Разходки с Пушкин“ предизвика широка реакция.
 • Избирана е четири пъти за народен представител със силно доверие и широка подкрепа.

 • В долната част долината на река Скиото е голяма и широка и е благоприятна за отглеждане на култури.
 • Пипин (...) е естествено езеро и най-широка естествена част от Мисисипи.
 • масив и тясна, широка на места до 1 m билна част.
 • Автономните области са с широка законодателна и изпълнителна независимост, обезпечена от автономно парламентарно и регионално управление.
 • Поради сливането на реките, Аа оф Верейс става много по-широка на това място.

 • Той отделя особено внимание на развитието на чехословашките висши училища и още през 1880-те години подчертава необходимостта от широка конкуренция в научната работа.
 • Природата съчетава широка плажна ивица, красиви скали и хълм с иглолистна гора.
 • Лапите на кучетата са големи, правилни, с широка ципа между пръстите.
 • Лаковете имат широка употреба в дървообработването, строителството, живописта, козметиката и т.н.
 • Най-голямата му дълбочина е 50 метра – в близост до дигата, която е висока 54, дълга 210 и широка 5 метра.

 • Пистата е дълга 18 m и широка – 105 cm.
 • Сократ ([...] , "Сократис") е гръцки духовник. По време на владичеството си развива широка културна дейност.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!