Werbung
 Übersetzung für 'широколистна' von Bulgarisch nach Deutsch
бот.
Laubwald {m}
широколистна гора {ж}
лес.матер.
Laubholz {n}
широколистна дървесина {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Лавандинът ("Lavandula hybrida") е хибрид, получен от обикновена лавандула ("Lavandula Vera", още "Lavandula angustifolia") и широколистна лавандула ("Lavandula Spica", още "latifolia"), който се отличава с високо количество камфор в етеричното масло.
 • Среща се целогодишно върху широколистна дървесина из разнообразни местообитания.
 • Среща се в гъста широколистна растителност в близост до блата или река.
 • Хълмът Пожарището е покрит с широколистна гора и храсти – дъб, габър, дрян и др.
 • на около 6 км от центъра на вилния квартал Горна Баня на София на равно място сред смесена борова и широколистна гора.

 • Покрит е с широколистна гора.
 • Алпийски повет ("Clematis alpina") е цъфтяща широколистна лоза от род Clematis. вид покритосеменни растения.
 • В сравнение със земеделските земи горските масиви са със сравнително малка площ и включват предимно широколистна растителност.
 • Селото е заобиколено от гори, срещат се широколистна и иглолистна растителност.
 • Според растително-географското райониране брусарското землище попада във Видински район, Дунавскоравнинен окръг, Илирийска (балканска) провинция, Европейска широколистна горска област.

 • В землището (общо около 5300 дка) горите са с широколистна растителност, но има и пояси с борови насаждения.
 • До моста се стига по черен път, минаващ основно през широколистна гора.
 • Богатата широколистна растителност е особено живописна през есента, когато листата са обагрени в меки тонове.
 • Живописен бряг на р. Тунджа, вековна широколистна гора, обявена за резерват.
 • Гората е широколистна, изгледите по време на пътуването са живописни.

 • Обрасла е с рядка широколистна гора и пасища.
 • Природата на Сечен камък и околността се характеризира с тучни пасища и прохладна широколистна гора, предимно бук, дъб и габър.
 • Природни зони (от север на юг): тайга, широколистна гора, съчетание от гори и степ.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!