Werbung
 Übersetzung für 'широколистни' von Bulgarisch nach Deutsch
бот.T
Laubbäume {pl}
широколистни дървета {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'широколистни' von Bulgarisch nach Deutsch

широколистни дървета {мн}
Laubbäume {pl}бот.T
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Особеност са дървесните широколистни букови и дъбови гори на Бушевата планина и комбинираните вечнозелени и широколистни видове на Пелистер и Нидже.
 • Среща се през юни – ноември в широколистни и смесени гори.
 • Обитава стари широколистни гори с богат подлес от храсти.
 • Те могат да бъдат широколистни или вечнозелени, но масово отглежданите видове са широколистни.
 • С широколистни гори са покрити близо 90% от цялата територия на парка.

 • За разлика от Западна Грузия, тук около 85% от горите са широколистни.
 • Горите на територията на общината са широколистни, преди всичко дъбови и габърови.
 • Гъбата расте в широколистни гори, най-често под дъб и бук, от август до октомври.
 • Японските макаци живеят в широколистни и вечно зелени гори, на надморска височина над 1650 m.
 • Около селото има широколистни гори, където се срещат пернат дивеч, зайци, чакали, лисици и др.

 • За разлика от повечето планини в Краището Лешниковска планина е силно залесена с ниски широколистни гори.
 • Околното пространство е пасища, ниски широколистни дървета, храсти и стръмен терен.
 • Основно широколистни видове, като дъб, бук, явор и др.
 • Горите в района са както широколистни, така и смесени (широколистни и иглолистни).
 • Обитава равнинни и слабо хълмисти широколистни гори с обширни поляни, като предпочита окрайнините им.

 • Склоновете на планините на север са покрити с широколистни, на места и иглолистни гори, а на юг – субтропични вечнозелени и широколистни и иглолистни гори.
 • Гората в подножието на Балкана е предимно от широколистни видове (дъб, цер, бук).
 • Тропическите екосистеми могат да се състоят от екваториални гори, сухи широколистни гори, трънливи гори, пустини и други местности.
 • В центъра на Ахелой се намира добре благоустроен красив парк, имащ широколистни и иглолистни дървета.
 • Горската жаба предпочита влажни местности, като крайречни ливади, широколистни гори и блата.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!