Werbung
 Übersetzung für 'широчина' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   широчина | широчината | широчини | широчините
Breite {f}широчина {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'широчина' von Bulgarisch nach Deutsch

широчина {ж}
Breite {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Надолу към вливането на десния приток Айдере долината на Велека става пак тясна с широчина към 300 m.
 • Компактният сорт „"Nikko"“, нарастващ до 1 м височина и 1,5 м широчина, печели „Наградата за градински заслуги“ на „Кралското градинарско общество“.
 • Дължината на езерото е 89 km, а максималната му широчина – 50 km.
 • Тунелът е с една тръба с две ленти за всяка посока на движение, всяка с широчина 4,2 м.
 • На една рамка могат да се монтират модули с широчина 400 mm (модулите по широчина имат два типоразмера – 1 BE = 40 mm и 2 BE = 80 mm).

 • Това е спираловидно навит микроорганизъм, обикновено с дължина 6 – 15 μm и широчина 0,1 – 0,2 μm.
 • Става по-плитко (около 700 m) в посока към Бафиново море и преминава към 300 km широчина при пролива Дейвис.
 • Островът е със следните размери: дължина 4,9 километра и максимална широчина около 2,7 км.
 • Съгласно този закон линиите се подразделят на първостепенни линии с нормално междурелсие – това са главните линии на железопътната мрежа, и на второстепенни – с широчина на пътя 750 – 800 mm – линии от чисто местно значение или клонове на главните линии.
 • Размерът им може да варира от 1 – 2 метра на широчина, височина до 700 метра и 10 километра на широчина.

 • Запазени са основите на северната и южната стена сградата, които са с широчина около 3 метра.
 • Механичните размери на SFP модула са: височина – 8,5 mm, широчина – 13,4 mm и дължина – 56,5 mm.
 • Камоги мачовете се играят на поле с размери 130 – 145 m дължина и 80 – 90 m широчина (малко по-голямо от футболно игрище).
 • Ракетата има следните габарити: 32 метра дължина, 2,41 метра широчина, 85 000 килограма тегло, 100 килограма полезен товар.
 • Височина до 3 m, широчина – до 1,2 m.

 • Недостатък на боксера обаче е неговата по-голяма широчина и по-високите разходи за неговото производство.
 • Мъртвите течения могат да са много тесни, но понякога достигат стотици метри в широчина.
 • В България такива образувания са Каменните гъби край село Бели пласт. Те са различни по височина и широчина.
 • Босилеградската котловина е с дължина 5,5 км, средна широчина 1,5 км и 730 м надморска височина.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!