Werbung
 Übersetzung für 'шлюз' von Bulgarisch nach Deutsch
Schleuse {f}шлюз {м}
5
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'шлюз' von Bulgarisch nach Deutsch

шлюз {м}
Schleuse {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Тамбурът е неголямо преходно помещение пред централния вход на сграда, с външна и вътрешна врата, което служи като въздушен шлюз, буферна зона между улицата и жилищните помещения.
  • Край Англефор е изграден голям шлюз на река Рона, а в селото функционира завод за производство на силиций.
  • или още шлюз, е рутер, прокси сървър или софтуер, който свързва различни телекомуникационни мрежи, използващи несъвместими протоколи (например локални и глобални).
  • – „общ интерфейс на шлюз“) е спецификация (стандарт) на интерфейс, предназначен за съвместна работа на уеб сървър и интерпретаторите на скриптове, който осъществява връзка (шлюз) между външна програма и уеб сървъра посредством HTTP протоколи.
  • С помощта на оборудвания шлюз е можело експерименти да се поставят в откритото космическо пространство и така да се изучават резултатите от въздействието на космическите лъчи.

  • Терминът „въздушен шлюз“ се използва за подобно устройство, позволяващо на хора да преминават между места с коренно различни атмосферни условия, например под вода, в космическото пространство или в „свръхчиста стая“.
  • В 1953 година, за да се отводни езерото Малик на север от Корча, албанската река Девол също е свързана с езерото с изкуствен канал, на който през 1969 година е построен и шлюз.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!