Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Кирил' von Bulgarisch nach Deutsch
религ.
hll. Kyrill und Method
св. св. Кирил и Методий
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Кирил' von Bulgarisch nach Deutsch

св. св. Кирил и Методий
hll. Kyrill und Methodрелиг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Удостоена е с орден „Кирил и Методий“ II степен.
 • св. Кирил и Методий“, художниците Михаила Михайлова от София и Валентин Голешев от Търговище.
 • В тази връзка все още са актуални въпросите за тяхното авторство (живот и дело на Кирил и Методий и на Свети Седмочисленици и ученици), точно време и място на създаване, графика, достоверност на художествените източници, характера на литургията по време на техните мисии.
 • Българският владетел предусеща заплахата пред съхраняването на българската идентичност и с охота приема учениците на Кирил и Методий, които пристигат в България и намират убежище в двора на Борис, откъдето славянската писменост бива доразвита от глаголица в кирилица и разпространена.
 • св. Кирил и Методий“ в София под сигнатура 1144.
 • Според Кирил Пенушлиски „недоследното предавање на назализмот можеби резултира од процесот на неговото губење во живиот говор во тоа време“.
 • Като повечето старобългарски ръкописи съдържа служби за българските светци Константин-Кирил Философ, Иван Рилски, Петка Търновска и други.
 • св. Кирил и Методий през 60-те години на IX век.
 • Във въведението се говори за историята на писането у славяните, а в полемическата част авторът защитава създадените от Константин-Кирил букви.
 • и учениците на Константин-Кирил Философ и Методий са били принудени да избягат в България.
 • Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е български официален празник, честван на 24 май.
 • Кирило-Методиевският научен център е научно звено в научно-изследователското направление по културноисторическо наследство и национална идентичност на Българската академия на науките.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!