Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'вътрешно' von Bulgarisch nach Deutsch
zappelig {adj} [innerlich unruhig]вътрешно неспокоен
електр.
Innenverdrahtung {f}
вътрешно окабеляване {ср}
Erfüllung {f} [inneres Erfülltsein] вътрешно удовлетворение {ср}
Überwindung {f}вътрешно усилие {ср}
анат.
Innenohr {n}
вътрешно ухо {ср}
техн.
Verbrennungs­motor {m}
двигател {м} с вътрешно горене
автомоб.техн.
Ottomotor {m}
двигател {м} с вътрешно горене
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Играта е базирана на програмата „Limule“, направена от „Elokence“, и работи по вътрешно проектиран алгоритъм.
 • Каталитичният преобразувател (наричан жаргонно катализатор) е устройство за контрол на емисиите на отработените газове, което преработва отровните газове и замърсители в изгорелите газове от двигател с вътрешно горене, превръщайки ги в по-малко отровни замърсители чрез катализиране на окислително-редукционните реакции.
 • Външно и вътрешно напомня военният вариант на „Балтимор“ – „Орегон Сити“.
 • Призмите се използват и за вътрешно отражение върху повърхностите вместо за диспергиране.
 • Най-често в практиката под „двигател с вътрешно горене“ се разбира „бутален двигател с вътрешно горене“.
 • Държавата има свое вътрешно изграждане – вътрешно държавно право или конституция (теза).
 • Имат двигатели с вътрешно горене, а при по малките модели са електрически.
 • Това може да включва също и писането на API (Application Programming Interface), външно или вътрешно.
 • Външно и вътрешно самосъзнание.
 • Общият принцип на актьорското майсторство е превъплъщението, което бива вътрешно и външно.
 • Черният феминизъм твърди, че класовото потисничество, сексизмът и расизмът са вътрешно свързани.
 • Пречупването, отражението и пълното вътрешно отражение намират широко приложение при изработката на оптични уреди като телескопи, камери, фотоапарати.
 • Външно и вътрешно самосъзнание.
 • Идеалният преобразувател ток-в-напрежение има нулево вътрешно съпротивление (импеданс) и на практика окъсява веригите.
 • Боксерният двигател е двигател с вътрешно горене с два цилиндрови блока, които са разположени хоризонтално един срещу друг.
 • Анатомично ухото се разделя на три части: външно, средно и вътрешно ухо.
 • Ч. Бренут търси причината за конфликта в нарушението по обективни причини „вътрешно равнище на личността“.
 • Ли-2 е двумоторен, целометалически моноплан нископлощник със звездообразен бутален двигател с вътрешно горене.
 • Буталният болт е част от коляно-мотовилковия механизъм в двигателя с вътрешно горене.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!