Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'електроенергия' von Bulgarisch nach Deutsch
Stromrechnung {f} сметка {ж} за (консумирана) електроенергия
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Машиностроене, химическа промишленост, производство на електроенергия, строителни материали.
 • По-късно геотермалната енергия в Исландия също се превръща във важен източник за производство на електроенергия.
 • Основният подсектор на енергетиката е производството на електроенергия.
 • Радиоизотопният термоелектрогенератор е радиоизотопен източник на електроенергия, използващ топлинната енергия, отделяща се при естествения разпад на радиоактивните изотопи и преобразуващ я в електроенергия с помощта на термоелектрогенератор.
 • Постоянният пренос на електроенергия и взаимното анулиране на токовете на теория е възможно с всякакъв брой (по-голям от 3) фази, поддържащи съотношението двойно по-голямо от това при монофазните системи.
 • Комплектни са преобразувателите, в които се извършва няколкократно преобразуване на електроенергия: най-често силовите електронни устройства включват няколко етапа на преобразуване на променливо- и постояннотокова електроенергия, както и съответните системи за автоматично регулиране, управление, защита от аварийни режими и др.
 • Геотермалната енергетика в Япония е част от производството на електроенергия в Япония.
 • ЕСО играе важна роля в либерализираната част на пазара на електроенергия в България и осигурява връзката между регулирания и либерализирания сектори.
 • Разполага със система за разпределение на вода, електроенергия и др.
 • Енергийният комплекс „Марица изток“, разположен в региона на Гълъбово, Раднево и Стара Загора, произвежда електроенергия и брикети със собствени енергоресурси – лигнитните въглища, и осигурява Югоизточния регион с електроенергия.
 • Производството на електроенергия е съсредоточено в двете ТЕЦ край Русе на базата на вносни украински въглища и малки централни в Свищов, Силистра, Разград.
 • Увеличаващите се точки за децентрализирано генериране на енергия изискват по-прецизно, от технологическа гледна точка, отношение към преноса и разпространението на електроенергия.
 • Основната дейност на НЕК е производство на електрическа енергия; покупки и продажби на електроенергия; внос и износ на електрическа енергия.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!