Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'електроснабдяване' von Bulgarisch nach Deutsch
Stromversorgung {f}електроснабдяване {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Водноелектрическата енергия е основният източник на домашно и промишлено електроснабдяване в Исландия.
  • Снабдяването с електрическа енергия почти изключително се осъществява от държавното дружество "ΔΕΗ" (на гръцки: "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού", в превод: "Обществено предприятие за електроснабдяване").
  • Ефективното електроснабдяване включва като подход интелигентната електрическа мрежа ("smart grid") за повишена ефективност и сигурност на потребление на енергия в електрическата мрежова инфраструктура (виж електроснабдяване).
  • Електротехническия отдел е бил специализиран в направленията електротехника, електроснабдяване и далекосъобщителна техника.
  • Успешният монтаж на сегмент P5 е важен момент за конфигуриране на системите за електроснабдяване на МКС.
  • правителството прокарва закон, според който службите по електроснабдяване се отделят в самостоятелни стопански предприятия.
  • работи в електроснабдяване в Шумен и Търговище.
  • работници от други населени места до 1981 година, когато към Електроснабдяване постъпва Борян Петков Иванов, а от 1985 година към електроснабдяване постъпва и Георги Тодоров Господинов.
  • Водноелектрическата централа „Панчарево“ е първата електроцентрала за обществено електроснабдяване, построена в България и на Балканския полуостров.
  • Инфраструктурата в селските махали е по-слабо развита от тази в централната част на селото – често в тях има само водоснабдяване и електроснабдяване.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!