Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'кипене' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.химия
Siedetemperatur {f}
температура {ж} на кипене
физ.химия
Siedepunkt {m}
точка {ж} на кипене
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кипене' von Bulgarisch nach Deutsch

температура {ж} на кипене
Siedetemperatur {f}физ.химия
Werbung
точка {ж} на кипене
Siedepunkt {m}физ.химия
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тя се основава на различните температури на кипене на съставните части на течността.
 • Така трансалкените, които са по-малко полярни и по-симетрични, имат по-ниски точки на кипене и по-високи точки на топене, а "цис"-алкените, които обикновено са по-полярни и по-малко симетрични, имат по-високи точки на кипене и по-ниски точки на топене.
 • Желателните термодинамични свойства включват точка на кипене, която е под точно определена температура, висока специфична топлина на изпарение, умерена плътност в течна форма, сравнително голяма плътност в газова форма и висока критична точка.
 • Фосфин (PH3) – безцветен, силно отровен газ с миризма на риба. Точка на топене – 133,8 °C, точка на кипене – 87,7 °C.
 • Тази реакция е открита от Хъмфри Дейви скоро след откриването на калият, който отбелязал, че металът се изпарява в поток на водород при загряване под температурата му на кипене.
 • Според учения, водата замръзва при 32 градуса по неговата скала, а точката на кипене е при 212 градуса.
 • Хипсометърът е уред, чрез който се определя атмосферното налягане, като се отчита температурата на кипене на водата.
 • Изпаряването може да се извърши в закрити съдове под вакуум при температура на кипене на течната среда, по-ниска от 100 °С.
 • При това парите се обогатяват на компоненти с по-ниска температура на кипене, а течността на компоненти с по-висока температура на кипене.
 • В таблицата по-долу са показани някои вещества и техните температури на кипене и специфичната топлина на изпарение.
 • В таблицата по-долу са показани някои вещества и техните температури на кипене, подредени в низходящ ред.
 • Парата се произвежда в парни котли, затопляни от изгарянето на гориво или чрез кипене на вода, поставена в контакт с горещ източник, като например парогенератор на кипящ ядрен реактор.
 • Важен показател на антифриза е и неговата "температура на кипене".
 • Имат висока температура на кипене и топене, малко разтворими във вода, но по-добре от останалите.
 • Работи заедно с Робърт Хук по установяването на постоянните точки на термометъра – точката на топене на леда и точката на кипене на водата.
 • Публикувани са различни температури на топене и кипене, вариращи от 44 до 68 °C.
 • Температурата му на топене (3033 °C) и на кипене (5012 °C) са най-високите сред всички платинови метали.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!