Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'кирилски' von Bulgarisch nach Deutsch
kyrillisch {adj}кирилски
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кирилски' von Bulgarisch nach Deutsch

кирилски
kyrillisch {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Македонският кирилски лист или Хилфердингов лист или Лист на Хилфердинг (...) е кирилски пергаментен ръкопис от първата половина на X век.
 • Известна е още под названието „кирилски брайл“ („брайл на кирилица“).
 • Хумската плоча е най-старият известен кирилски писмен паметник на сърбохърватския средновековен език.
 • На много от преносимите икони има следи от стари кирилски надписи.
 • Воденският надпис е кирилски текст на български език от Воден (Едеса), Гърция.
 • В Черна гора се пише на черногорски сръбски с кирилски и латински букви.
 • Именно „гражданският шрифт“ е известен днес като „кирилица“ и е в основата на всички кирилски азбуки.
 • записвана в други кирилски азбуки посредством Џ, Җ или с диграфите "дж" и "чж".
 • Соътветстващи кирилски букви на Җ са Џ, Ӂ, Ӝ и Ҹ.
 • Според писмото, на което са написани, старобългарските писмени паметници биват глаголически (на глаголица) и кирилски (на кирилица).
 • е старобългарски кирилски ръкопис от средата на 10 век.
 • Савина книга или Савово изборно евангелие е кирилски ръкопис от 10 или 11 век, писан в Източна България.
 • В ранните кирилски ръкописи (Савина книга, Супрасълски сборник, Енински апостол) се чувства влиянието на глаголическите ръкописи в инициалите и заставките, чупките на плетениците е геометричната стилизация на растителните мотиви.
 • В други кирилски азбуки вместо Ҹ се използват или са се използвали диграфите ДЖ, ЧЖ, а така също и буквите Џ, Ӂ, Җ и Ҷ.
 • Същият подход може да се използва и за латинска транслитерация на други кирилски азбуки като руската и македонската, както и за въвеждането на фонетичен правопис на английския език.
 • Отделни откъси или думи, писани с глаголица, се откриват в кирилски ръкописи до XIV век.
 • Тя сто са изписани евангелски кирилски текстове.
 • Одърци, Руйно и Пъкуюл луй Соаре са с кирилски букви на старобългарски език.
 • За разлика от Библията на Вулфила с готската азбука и Ватиканският пергамент – най-ранния кирилски ръкопис, няма открити оцелели образци от азбуката и библията на траките.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!