Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'подпомагане' von Bulgarisch nach Deutsch
Unterstützung {f}подпомагане {ср}
Wohlfahrt {f}социално подпомагане {ср}
админ.
Sozialamt {n} [meist ugs.]
служба {ж} за социално подпомагане
образ.право
Bundesausbildungs­förderungs­gesetz {n} <BAföG>
Федерален закон {м} за подпомагане на образованието
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Според Закона за общественото подпомагане от 1934 година всички дружества, които работят за подпомагане на деца до 18 години, трябва да членуват в СЗДБ.
 • Информационната култура може да се разглежда като неразделна част от общата култура, фокусирана върху информационното подпомагане на човешката дейност.
 • През 1850 г. британското правителство отпуска помощ от 1000 лири за подпомагане на научните изследвания.
 • Благотворителна фондация „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев“ има за цел подпомагане на културното и икономическо издигане на Копривщица.
 • Участва в благотворителната кампания за подпомагане на деца „Worldbuilders“.
 • От 2008 година насам, сдружение „Зачатие“ провежда благотворителни дарителски инициативи за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.
 • e сред най-старите дружества за подпомагане на изкуството в Германия.
 • Здравните психолози правят опит за подпомагане на процеса на комуникация между лекари и пациенти по време на медицински консултации.
 • Славянското благотворително дружество в Търново е основано за подпомагане руските войски и оказване на грижи за бежанците.
 • Международните режими са необходима черта на световната икономика и са необходими за подпомагане оперирането на международната икономика.
 • Кралицата е попечител на "Кралския комитет за образование и подпомагане на инвалидите", на "Фондация за подпомагане на жертви на дрогата", както и на редица други благотворителни организации.
 • В текущия програмен период в България се изпълнява и оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
 • с цел подпомагане на населението.
 • Главните техники на гещалттерапията са: подпомагане на клиентите да съзнават напълно чувствата си тук и сега – да осъзнават повече процеса, отколкото съдържанието на живота; да се показва на клиентите как да отхвърлят когнитивните интерпретации и обяснение на трудностите си; дишане и работа с тялото; подпомагане на клиентите да постигат интеграция, тоест идентификация с всички свои жизнени функции и приемане на всички по-рано отчуждени части от себе си.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!