Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'подпорна' von Bulgarisch nach Deutsch
стр.
Stützmauer {f}
подпорна стена {ж}
ungeprüft
инж.стр.
Winkelstützwand
лека подпорна стена ъглова
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'подпорна' von Bulgarisch nach Deutsch

Werbung
подпорна стена {ж}
Stützmauer {f}стр.

лека подпорна стена ъглова
ungeprüft Winkelstützwandинж.стр.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Ключовият камък е последният елемент, поставян на мястото си при изграждането на зиданите конструкции, който заклинва останалите елементи на местата им и дава възможност да се премахне временната подпорна конструкция, поддържаща ги до този момент.
 • Историческите лозя на сорта Ербалуче се вият по хълмовете на Алие, култивирани върху характерната за района подпорна структура.
 • По-късно същата година прави опит за околосветско прелитане, но в японския град Кацура се закача в телеграфни жици и се блъска в подпорна стена.
 • Предадено за експлоатация е междугарието Сомовит – Черквица с дължина 6,253 km, изцяло построено върху подпорна стена по брега на река Дунав.
 • Днес от първоначалната сграда е останала северната част на външната стена, заедно с 31 от оригиналните 80 входа, както и частта от сградата, която е между фасадата и вътрешната подпорна стена на горната колонада.
 • В близост до входния път е построена подпорна стена в класически стил, която прилича на крепостна стена и има декоративни кули, както и стопанска сграда с висок стъпаловиден фронтон от варовик, в чиято близост се намират и развалините на останалия вероятно от 14 век замък на ордена.
 • За нея дълго време се е смятало, че е била една от стените на самия храм, но сега е известно че е била само подпорна стена.
 • Стената на плача е подпорна стена от времето на Втория храм в Йерусалим.
 • е сключен договорът за строителен надзор и е започнало преместване на подземните проводи и подготовка на терена – изкопни работи и изграждане на шлицовата подпорна стена.
 • Също така през 2014 година в града беше построен нов стадион, в непосредствена близост до белодробната болница, а през същата година също по оперативна програма на ЕС беше изградена подпорна стена по поречието на река Искър, която да предпази част от квартал „Сухо поле" от наводнения.
 • В определени участъци е изградена бетонова подпорна стена за предпазване от наводнения.
 • През 2019 година започва изграждане на подпорна стена с дължина 45 м и височина 10 м, която да противодейства на високите води на река Джебелска и да защити от пропадане единствения път за селото.
 • При рухването на една подпорна стена се откриват и големи питоси.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!