Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'почтеност' von Bulgarisch nach Deutsch
Rechtschaffenheit {f} [veraltend]почтеност {ж}
4
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'почтеност' von Bulgarisch nach Deutsch

почтеност {ж}
Rechtschaffenheit {f} [veraltend]
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • тя получава наградата „Луис Лайънс“ за съвест и почтеност в журналистиката от фондация „Ниман“ в Харвардския университет.
 • Неговите административни реформи и почтеност укрепват византийската власт в малоазийските провинции, но предизвикват гнева на местните магнати, които го принуждават да се оттегли от поста си.
 • Пасечник получава от украинския президент Виктор Юшченко медал за военна служба на Украйна, „за проява на почтеност и професионализъм при изпълнение на служебните задължения“.
 • Той основава Центъра за обществена почтеност и няколко други организации с нестопанска цел и понастоящем е изпълнителен редактор на Работилницата за разследване в Училището за комуникация на Американския университет в Колумбия.
 • Центърът за обществена почтеност започва „сглобяването на първата в света работеща мрежа от водещи разследващи репортери“.
 • В етиката, при обсъждането на поведение и морал, се казва, че индивид притежава добродетелта почтеност, ако действията му се извършват въз основа на вътрешна последователна рамка от принципи.
 • Макар произведенията му да изглеждат студени, тяхната сила и почтеност са близки до идеалите на самураите, които той адмирира.
 • В това отношение новелата е отбелязана като „един от най-добрите пътеводители на викторианската епоха“ поради пронизващото си описание на фундаменталната дихотомия на 19 век „външна почтеност и вътрешна похот“, тъй като този период има тенденция към социално лицемерие.
 • 4 Декларацията от Аруша за митническа почтеност е приета през 1993 г.
 • HRRP е независима при упражняването на своите функции, които изпълнява с безпристрастност и почтеност.
 • В етичния кодекс на професионалните счетоводители се разглеждат почтеност, обективност, професионална компетентност, конфиденциалност и професионално поведение.
 • Това е роман за архитектура, морал и почтеност.
 • Мечът символизира важността на текста, а от друга страна – почтеност и справедливост.
 • Осъществява се при спазване принципите на компетентност и професионална грижа, независимост в рамките на организацията, обективност, почтеност и поверителност.
 • Според AIESEC има шест основни принципа: Активизиране на лидерството, Демонстриране на почтеност, Да живееш разнообразно, Наслаждаване на участията, Стремеж към съвършенство и Устойчиво действие.
 • Оргон твърдо застава зад госта си и сигурен в неговата доблест и почтеност, напуска стаята ядосан след като чува „клевети“ по негов адрес.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!