Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'почти' von Bulgarisch nach Deutsch
fast {adv}почти
15
beinahe {adv}почти
10
knapp {adv} [nicht ganz, sehr nahe]почти
10
nahezu {adv}почти
4
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Днес автомобилната индустрия е една от най-развитите производствени отрасли в Сърбия, което представлява почти 10 % от общия обем на преките чуждестранни инвестиции в Сърбия от 2000 година.
 • Метаноловият пламък е почти безцветен.
 • Грамотността на арабското население на страната е почти толкова висока, колкото в страни като Германия.
 • е династия, произлизаща от племето Ободрити, която почти хиляда години – от 1131 до 1918 г.
 • В Твърдишкото поле водите на реката почти на 100% се използват за напояване и през горещите летни месеци в най-долното си течение почти пресъхва.
 • Често се случва септември да прилича на почти летен месец, а октомври или ноември – на почти зимен.
 • В наше време то е почти мъртво, тъй като водите му са драстично намалели и се е превърнало почти в сезонно.
 • Представлява вечнозелено дърво с височина до 10 m, разклоняващо се почти до земята.
 • "Fag stag" е мъжкият еквивалент на "fag stag" и означава мъж, който има почти изцяло или само приятели, които са гейове или бисексуални.
 • Робски въстания има почти във всяко общество с робство и са почти винаги кърваво потушавани.
 • От почти 26 милиона души могат да гласуват само 419 938 души (почти 1,8% от цялото население).
 • Изветряване на земи по острова почти няма.
 • Предава се на почти всички езици и почти във всички страни по света.
 • Следващият албум "Gone Troppo" (1982) на Харисън се появява почти незабелязано и не достига до никакви класации.
 • Но ястието е станало толкова популярно в испанския, че думата „"paellera"“ сега се използва почти изключително за „тиган“, а „"paella"“ почти изключително за ястието.
 • Натрият образува почти всички киселини до соли, почти всички от които са поне частично разтворими във вода.
 • Затворената задна закръглена гласна е почти идентична с гласен еквивалент на беззвучната устнено-венечна приблизителна съгласна [...] , като двата звука имат почти идентични характеристики.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!