Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'почукване' von Bulgarisch nach Deutsch
Klopfzeichen {n}сигнал {м} чрез почукване
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'почукване' von Bulgarisch nach Deutsch

сигнал {м} чрез почукване
Klopfzeichen {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Чува се почукване на вратата, Де Грийо я отваря. След кратка борба е издърпан от стаята и отвлечен.
  • Тя може да бъде създадена с церемонии и заклинания, например – почукване три пъти по дърво, или просто чрез носене или окачване на обект който носи късмет (талисман, муска).
  • Смесването на глината е една от технологичните тайни на майсторите, които правели изделията си звънящи при почукване и използвали за багрила само местни руди и материали.
  • Черният кълвач се размножава през пролетта, издавайки звуци чрез почукване по стволовете на дърветата, за да привлече вниманието на останалите кълвачи.
  • Дисплеят на LG G2 може да се включва/изключва с двойно почукване върху него.
  • При неудобна топка или при тройна блокада може да се нанесе лъжлив удар или топката да се пусне с върховете на пръстите или с леко „почукване“.
  • Самите докосвания отговарят на действия от реалния живот, като плъзгане и почукване, чрез тях се манипулират обектите на екрана и виртуалната клавиатура.
  • Въвеждането се осъществява чрез почукване върху буквите.
  • Степ (от английски език "step dance", от "step" – стъпка; използва се по-често "tap dance", от "tap" – леко почукване) е вид танц, за който е характерен звукът от специални обувки, когато обувките докосват пода.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!