Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'сте́на' von Bulgarisch nach Deutsch
ächzen {verb} [ugs.]стена [пъшкам] [несв.]
Substantive
Wand {f}стена {ж}
22
Mauer {f}стена {ж}
22
спорт
Mauer {f} [Abwehrformation]
стена {ж} [защитна формация]
2 Wörter
ист.
Berliner Mauer {f}
Берлинска стена {ж}
архит.стр.
Kommunwand {f}
калканна стена {ж}
стр.
Stützmauer {f}
подпорна стена {ж}
ungeprüft
инж.стр.
Spundwand
шпунтова стена
инж.стр.
Lärmschutzwand {f}
шумозащитна стена {ж} [на транспортен път]
ungeprüft
стр.
Wasserstaudamm
язовирна стена
Staumauer {f}язовирна стена {ж}
3 Wörter
stöhnen (vor SchmerzDat.)сте́на (от болка)
електр.
Anschlussdose {f}
розетка {ж} (за стена)
ungeprüft Mauerbau {m}строеж {м} на стена
4 Wörter
ungeprüft
инж.стр.
Winkelstützwand
лека подпорна стена ъглова
ист.
Mauerfall {m}
падане {ср} на Берлинската стена
ист.
der Fall der Mauer [9.10.1989]
падането {ср} на Берлинската стена [9 ноември 1989]
5+ Wörter
ungeprüft
инж.стр.
Trägerbohlwand
укрепителна стена за строителен изкоп тип берлинска стена с дъски между профилите
ungeprüft
инж.стр.
Bohrpfahlwand
укрепителна стена на строителен изкоп от пилоти
19 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'сте́на' von Bulgarisch nach Deutsch

стена [пъшкам] [несв.]
ächzen {verb} [ugs.]

стена {ж}
Wand {f}

Mauer {f}
Werbung
стена {ж} [защитна формация]
Mauer {f} [Abwehrformation]спорт

Берлинска стена {ж}
Berliner Mauer {f}ист.
калканна стена {ж}
Kommunwand {f}архит.стр.
подпорна стена {ж}
Stützmauer {f}стр.
шпунтова стена
ungeprüft Spundwandинж.стр.
шумозащитна стена {ж} [на транспортен път]
Lärmschutzwand {f}инж.стр.
язовирна стена
ungeprüft Wasserstaudammстр.
язовирна стена {ж}
Staumauer {f}

сте́на (от болка)
stöhnen (vor SchmerzDat.)

розетка {ж} (за стена)
Anschlussdose {f}електр.
строеж {м} на стена
ungeprüft Mauerbau {m}

лека подпорна стена ъглова
ungeprüft Winkelstützwandинж.стр.
падане {ср} на Берлинската стена
Mauerfall {m}ист.
падането {ср} на Берлинската стена [9 ноември 1989]
der Fall der Mauer [9.10.1989]ист.

укрепителна стена за строителен изкоп тип берлинска стена с дъски между профилите
ungeprüft Trägerbohlwandинж.стр.
укрепителна стена на строителен изкоп от пилоти
ungeprüft Bohrpfahlwandинж.стр.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Великата зелена стена или Великата зелена стена на Сахара и Сахел (...) е проект, ръководен от Африканския съюз, първоначално замислен като начин за борба с опустиняването в региона на Сахел и задържане на разширението на пустинята на Сахара, чрез засаждане на стена от дървета, простиращи се през целия Сахел.
  • Днес от първоначалната сграда е останала северната част на външната стена, заедно с 31 от оригиналните 80 входа, както и частта от сградата, която е между фасадата и вътрешната подпорна стена на горната колонада. На практика е съхранен целият скелет на сградата между вътрешната стена и арената, тоест обграждащата и радиалната стена, на която се крепят местата за сядане ("cavea") с мраморните седалки. Значителна част от площада също е запазена.
  • Стените (или Голямата стена и Вълешката стена) са нисък и остър гребеновиден рид във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Габрово и Велико Търново.
  • При ремонта в XVII век са изписани западната и части от източната стена и северната стена на храма. На източната стена на нартекса има и оригинален слой стенописи, изобразяващи Второто пришествие. и датират от 1370 година. Оригиналните стенописи от 1370 година за запазени предимно на северната стена над първата зона със светци.
  • Огромната североизточна стена на Лхотце е над ледника Кангчунг. Западната стена е висока около 2000 m с наклон 40°. Издига се над Западния циркус, в централната ѝ част е висящият ледник Лхотце. Южната стена на върха е от най-трудните и опасните в Хималаите. Между трите стени са разположени три огромни долини с ледниците Кумбу, Имджа, Кангчунг.
  • По-късно наред с юмручното единоборство, чрез което се решавали спорни въпроси, се обособили и масови състезания „стена срещу стена“ с участието на млади и стари.
  • "Западната стена", наричана още Стена на плача – обект на поклонничество и място, където много хора се събират да се молят, се превръща след 1967 г. в просторна синагога на открито.
  • Южната стена е засвидетелствана под сградите на „Алабин“, за да се свърже с източната стена при хотел „Рила“.
  • За междумрежовата защитна стена са валидни общите положения за защитни стени, описани в защитна стена.
  • Асуанската язовирна стена, наричана също "Високата стена", е язовирна стена край град Асуан в Южен Египет, преграждаща река Нил.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!