Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'стенография' von Bulgarisch nach Deutsch
Kurzschrift {f}стенография {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'стенография' von Bulgarisch nach Deutsch

стенография {ж}
Kurzschrift {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • се жени за художничката Радка Теодорова Гълъбова, дъщеря на основоположника на българската стенография Теодор Гълъбов.
 • е словенски езиковед, публицист, специалист по стенография и учител, работил през по-голямата част от живота си в България.
 • Урбих замисля съставянето на учебници за глухите ученици и прави единствен в световната сурдопедагогика практика опит да въведе обучението по стенография.
 • За да се издържа завършва едногодишен курс за секретарки, изучавайки стенография, машинопис и счетоводство, след което става юридически секретар.
 • За да изкарва прехраната си учи в бизнес колеж стенография, машинопис и езици.
 • Тирон е най-известен с изнамерването на староримската стенография, която от 16 век се нарича Тиронски ноти ("Tironianum", "Notas Tironis Explicandi Methodus").
 • Основател на модерната графична стенография, приспособена за различни езици.
 • Владее немски, френски, румънски, турски и гръцки, а също и стенография.
 • Там той е един от първите ученици и помощници на съставителя на българската стенография Антон Безеншек.
 • Още в седми клас Бойчо изучава със сестра си стенография и до края на живота си я използва системно.
 • Нуждата от стенография в България е почувствана остро още при воденето на протоколите на Учредителното събрание през 1879 г.
 • Тя учи в манастирско училище, а след като се дипломира учи стенография и офис мениджмънт, но също така посещава балетни и театрални курсове в музикалното училище на родния ѝ град.
 • В свободното си време учи стенография и през ноември 1828 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!