Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'уредба' von Bulgarisch nach Deutsch
Anlage {f}уредба {ж}
5
Regelung {f} [Norm]уредба {ж} [норма]
4
електр.
Schaltanlage {f}
разпределителна уредба {ж}
Stereoanlage {f}стерео уредба {ж}
автомоб.
Autogasanlage {f}
автомобилна газова уредба {ж}
Durchsage {f}съобщение {ср} (по уредба)
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Само след няколко десетилетия в практиката отново се появява кооперативното жилищно строителство, като за целта е изготвена нормативна уредба чрез Закона за жилищностроителните кооперации, приет през 1978 г.
 • Експозицията пресъздава домашната уредба на заможно търговско семейство, характерна за градския бит под западноевропейско влияние от края на ХIХ и началото на ХХ в.
 • Добитата електроенергия се изнася до надземна уредба за 10 kV през тунели и с голи шини.
 • Чрез думите на Сципион (един от участниците в диалога) Цицерон излага възгледите на привържениците на всяка форма на държавна уредба и едва в отговор на повторно зададения въпрос на Лелий (друг участник в диалога) той заявява, че ако трябва да се избере една от споменатите три типа държави, би предпочел царската власт.
 • Същевременно той посочва като недостатък на действащата уредба липсата на баланс между изискванията на гражданите към пряко избрания районен кмет и ограничените му правомощия поради централизираното управление на столицата.
 • Систематизацията на нормативната уредба и нормативните актове е дейността по вътрешна и външна подредба на регламентите.
 • Автомобилна газова уредба (АГУ) е устройство, позволяващо използването на газообразно гориво в автомобилите.
 • Връзката на централата с електропреносната мрежа се осъществява чрез 4 електропровода 110 kV, присъединени в открита разпределителна уредба ОРУ-110 kV в ТЕЦ „Русе-Изток“.
 • Друга характерна особеност е нормативната уредба.
 • Днес тези системи обхващат общо 29 езика, като сегашната нормативна уредба датира от 1994.
 • Втората зала запознава с жилището и жилищната уредба от същия период, възстановено в експозицията в неговите естествени размери и оригинален начин на градеж.
 • Правната уредба на облигациите се дели на обща и специална.
 • В най-общи линии трафопостът се състои от три части – разпределителна уредба за средно напрежение (РУ-СН), силов трансформатор и разпределителна уредба ниско напрежение (РУ-НН).
 • Пътеписите му са от особено значение за балканската и българската историография, тъй като са ценен източник за хората, начина им на живот, градовете и тяхната уредба.
 • В силовата си установка Конкорд ползва сложна уредба от подвижни устройства, разположени при въздухозаборника и по входящия тракт, захранващ двигателите с въздух.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!