Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'уредби' von Bulgarisch nach Deutsch
Anlagen {pl}уредби {мн}
електр.
Schaltanlagen {pl}
разпределителни уредби {мн}
Stereoanlagen {pl}стерео уредби {мн}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Подобни уредби съществуват и в други западни законодателства под подобно заглавие (от англ. "fair dealing").
 • Класическият е чрез проводници, с вариант посредством високочестотни уредби (уплътнителни уредби), като няколко нискочестотни сигнала се модулират с по-висока носеща честота.
 • с докторантура „Ефективност при експлоатацията на електро-уредби и електро-мрежи“.
 • е устройство за ограничаване на токове на късо съединение по шини за средно и високо напрежение в подстанции и разпределителни уредби.
 • Той се ползва единствено в състава на звукоусилвателните уредби, окомплектована модулна система ЕМС 1000.
 • В някои правни системи нормативните уредби засягащи домашното партньорство са установени доброволно, без да им е наложено от съд.
 • За предшественик на катедра „Корабни силови уредби“ се приема Машинното училище при Флота, където в началото на ХХ век се издават първите учебници по специалността.
 • Според Закона за енергетиката „Електроразпределителна мрежа“ е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.
 • Едновременно с това в Телефонната палата се преместват и високочестотните уредби, намирали се в други сгради.
 • Направена е реконструкция на разпалващите уредби на ПГ4 и ПГ5 за разпалване с природен газ, като е запазена възможността за разпалване и с котелно гориво.
 • Фазомерът е уред за измерване на фактора на мощността (cosφ) в ел.уредби за променлив ток с промишлена честота или за измерване на разликата във фазите на синусоидални ел.сигнали в устройства с висока честота.
 • В конституционните уредби на съвременните държави, одитната функция е най-често разглеждана като един от елементите, които гарантират демократичното провеждане на дейностите в публичния сектор.
 • Основни области на научна и преподавателска дейност: парни котли, парни и газови турбини, горивна техника, топлосилови централи, кондензационни уредби, автоматично регулиране и автоматизация на топлинни процеси.
 • В някои CD-плейъри и музикални уредби такива дискове може да не се четат (в последно време всички производители на битови музикални уредби и CD-плейъри включват в своите устройства поддръжка на четенето на записваеми дискове).
 • Елегазов прекъсвач е силов комутационен апарат, използван в електроразпределителните уредби, за разпределение на електрическа енергия от една силова линия към друга или към няколко [...].
 • Въпреки повърхностното сходство, между Ту-144 и "Конкорд" има много значителни различия в: конструктивната схема; системите за центроване, управление и водене на полета, и особено в силовата установка (двигателите и техните уредби).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!