Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'уреждане' von Bulgarisch nach Deutsch
Beilegung {f}
2
уреждане {ср} [на спор, на конфликт]
право
Schlichtung {f}
уреждане {ср} (на спор)
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Специалист по извънсъдебно уреждане на търговски и застрахователни спорове.
 • президентът Володимир Зеленски назначава Резников за представител на Украйна в Тристранната контактна група за мирно уреждане на ситуацията в Източна Украйна.
 • XXIII на ГАТТ и аналогичните разпоредби на ГАТС и ТРИПС Споразумението относно свързаните с търговията инвестиционни мерки предвижда провеждането на консултации и уреждане на спорове съгласно установените в системата на СТО правила и процедури за уреждане на спорове.
 • е първият в историята на италианския футбол голям скандал с уреждане на мачове.
 • със „Закона за уреждане положението на строените за военни нужди през време на Европейската война жп линии“, участъкът заедно с още няколко е предадена на БДЖ за обществено ползване.
 • "Съвместното съжителство" се използва като алтернатива за уреждане в някои случаи и на статута на еднополовите двойки, в държави където те не могат да сключат брак или граждански съюз.
 • Създаден е с измененията и допълненията на Закона за уреждане на колективните трудови спорове от 2001 година.
 • Съществуват два основни подхода за уреждане на въпроса за мястото, в което настъпва изчерпването на правото – национален и международен.
 • Първи опит за нормативно уреждане на комасацията в България е внесеният през 1908 г.
 • се очертава една твърде благоприятна международна обстановка за България към уреждане на въпроса за Южна Добруджа.
 • Шампионът на Италия вече е изхвърлен в Серия Б заради участието си в уреждане на срещи от Калчото.
 • Спедицията (на английски се превежда като "shipping, (cargo) forward") е услуга по уреждане превоза на товари (главно стоки).
 • Уилсън призовава приятелски настроена страна да помага за уреждане на „отношенията на тези няколко балкански страни...
 • Организацията има парламентарен комитет, който подпомага постигането на напредък в изработването на споразумение за уреждане на конфликта в Близкия изток, както и група от преговарящи, които поддържат диалога между представителите на политическите партии в двете части на Кипър.
 • Крал Милан поддържа българското Регентство срещу Русия и сключва с него споразумение за уреждане на граничните спорове, емигрантския въпрос, търговските и железопътните връзки между двете държави.
 • Рекламационният срок представлява период от време, установен с изрична правна норма, през който кредиторът е длъжен да предяви правото си пред длъжника за доброволно уреждане на дължимото задължение.
 • Стоян Аргиров има особено големи заслуги за уреждане на библиотечното дело в България.
 • След създаването на гръцката държава се грижи за уреждането на бежанците от Македония.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!