Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'целева група' von Bulgarisch nach Deutsch
Zielgruppe {f}целева група {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'целева група' von Bulgarisch nach Deutsch

целева група {ж}
Zielgruppe {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • За водачите на леки и лекотоварни автомобили са достъпни пълната версия на ВОПШ и SDIndex Quiz, а за новата целева група – водачите на автобуси и камиони е използвана адаптирана за България пълна, специализирана версия на ВОПШ за водачи на камиони и автобуси.
  • Основната целева група на "Da Vinci Learning" е цялото семейство.
  • Европейската комисия обещава висока ефикасност, финансова подкрепа, достъпност за възможно по-широка целева група.
  • Всяко юридическо лице от държава членка може да подаде заявка за финансиране, а бенефициентът е целева група.
  • SYTYCD започва сезона силно с рейтинг от 3,4 в своята целева група.
  • Всеки софтуер има целева група клиенти.
  • Продуктовата диференциация е процесът на разработване на дадена пазарна оферта, така че да бъде по-привлекателна за определена целева група от потребители, като продуктът се разграничава от своите конкурентни аналози на пазара и от другите предлагани от фирмата продукти.
  • Целева група (още: "целева аудитория", "таргет група", "таргет аудитория") е термин от маркетинга и рекламата, с който се означава групата от хора, към които е насочена дадена маркетингова стратегия или дейност, най-често рекламна кампания.
  • При интерактивния маркетинг посланието е предназначено и достига до по-малка целева група от потребители или до индивидуални такива.
  • Това е тълковен речник (само на английски), чиято целева група са изучаващите английски език на ниво „напреднали“ в целия свят.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!